ATT TÄNKA PÅ ANGÅENDE 


VENTILATION

Hur vet man att det är dålig ventilation?

Det här är några vanliga orsaker till störande lukter och kallras

 • Stängda friskluftsventiler/tilluft eller inga ventiler alls
 • Det bildas ett undertryck i lägenheten när ventiler och fönster är stängda. Luft och lukt från andra lägenheter kommer då lättare in till dig.
 • Övertryck i de gemensamma ventilationskanalerna, skorsten.
 • Otätheter.
 • I äldre hus (främst de byggda innan 1950-talet) kan otäta ventilationskanaler och otäta väggar leda till att lukt tränger in från grannar.

 

Installation av köksfläkt.

Köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade på gemensam ventilationskanal kan orsaka problem för grannar. Kontrollera alltid med fastighetsägaren innan du installerar en fläkt.

 

Övertryck mot trapphuset.

Om det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, går luften ut från lägenheten istället för in. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.

 

Lukt utifrån.

Öppna fönster, balkongdörrar eller friskluftsventiler som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden, till exempel från eldning.

 

Lukt inifrån.

Fukt- och mögelskador samt uttorkat vattenlås eller golvbrunnar kan också orsaka dåliga lukter.

Det är vanligt att man delar kökskanal och ventilationskanal med sina grannar. Därför kan du inte ha en spisfläkt med motor. Du ska ha en med endast spjäll (spiskåpa). Är det så att det går att styra tillsammans med takfläkten, så är det föreningen som får hjälpa dig att koppla in detta, alternativt ge din ventilations firma erforderliga instruktioner.

Du betalar dock.

 

Det är mycket vanligt att man i flerfamiljshus med gemensamma kanaler felaktigt monterar ”villafläktar” köksfläkt med inbyggd motor. Det är du som ansvarar för och ska kontrollera vilken typ av fläkt du ska ha innan du köper och monterar. (Det är inte ovanligt att det är förra ägaren som gjort fel, men du övertar hans fel, tyvärr)

 

Viktigt att takfläkten alltid behåller ett undertryck i den gemensamma kanalen. När man har gemensam kanal är det extra viktigt att takfläkten (tryckstyrd takfläkt) alltid behåller ett undertryck i kanalen. Takfläkten styrs alltså i dessa fall av trycket i kanalen.

Ett frånluftssystem tar in uteluft via speciella uteluftsventiler. Uteluften tillförs bostaden i t ex vardagsrum och sovrum. Den förorenade luften sugs ut från bostaden av en takfläkt. Utsugen i lägenheten är placerade i badrum, toaletter, klädkammare och kök.

Ventilationen är till för att i första hand föra bort, vad som av människan uppfattas som oönskade ämnen t ex:

 • Matos
 • Tobaksrök
 • Koldioxid (utandningsluft)

I andra hand är ventilationen till för att tillse att inte byggnadskonstruktionen skadas av ex fukt.

 

Vad händer om jag ändrar inställningarna?

Om du stänger igen uteluften i sovrum och i vardagsrum händer följande:

 1. Frånluftsflödet i bostaden kommer att minska, eftersom motståndet för att tillföra uteluften ökar. Detta leder till problem med fukt i badrum och till sämre utsug av matos. Eftersom frånluftsflödet minskar fastnar smuts lättare i kanalerna och igensättningar uppstår. Detta leder till att frånluftsflödet minskar ytterligare, och att rensning av kanalerna då måste ske.
 2. Då inte uteluften kan tillföras som tänkt, kommer den istället att sugas in genom otätheter i fastigheten. Detta leder till problem som:
 3. Visslingar från dörr/brevlåda
 4. Dragiga och kalla golv
 5. Matos från grannen
 6. Vid stark blåst kan det vara nödvändigt att stänga uteluftsventilerna tillfälligt för att undvika drag. Glöm bara inte bort att öppna uteluftsventilerna igen när vinden mojnat.

 

Om du täpper igen frånluften

Om du täpper igen frånluften i kök, badrum, toalett och klädkammare händer följande:

 1. Matos från din lägenhet kan tränga ut i trapphus, och därifrån spridas till dina grannar.
 2. Den frånluft som var tänkt för din lägenhet sugs nu istället ut från dina grannar, som får problem med drag och ljud eftersom för mycket luft sugs ut.
 3. Risken för fuktskador i badrum och toalett ökar.
 4. Fuktigheten i inomhusluften ökar, varför lägenheten upplevs som kallare.

Var solidarisk mot dina grannar rör inte ventilationen.

 

Vad kan jag göra för att förbättra ventilationen?

För att förbättra utsuget vid matlagning och förhindra matos i trapphuset gör så här:

 

 1. Om du har ett don med snören eller en spiskåpa i köket, öppna denna fullt. Glöm inte bort att rengöra donet eller fettfiltret då och då.
 2. Du öppnar ett fönster, dock ej det i köket.

 

Om du har frånluftsdon som går att reglera dvs spiskåpa i kök och/eller don med snören i bad och kök. Glöm då inte bort att minska flödet i dessa efter matlagning eller dusch/torkning av kläder i badrum. För mycket ventilation orsakar förutom drag även ökning av uppvärmningskostnaden, samt torrluft. Ditt eget luktsinne avgör när du kan minska ventilationen. Se dock upp med kondens på fönster-rutornas nedre del, som är ett tecken på otillräcklig ventilation