ATT TÄNKA PÅ INNAN


RENOVERING

Innan du påbörjar renoveringen tänk på att ansöka om tillstånd

Innan du påbörjar en renovering bör du försäkra dig om att de ändringar du gör inte kräver tillstånd av styrelsen.


Ska du göra ändringar i våtutrymme, ventilationssystem, värmesystem, bärande väggar och vatten/avlopp måste du först ansöka och få tillstånd till ändringen.


Under menyn blanketter hittar du ansökningsblanketter


Renovering på dagtid på vardagar

Du är också skyldig att se till att renovering inte för mer oväsen än nödvändigt och att arbetet utförs på dagtid och till största delen på vardagar. Arbetet bör inte i heller pågå under en orimligt lång tidsperiod.


God kutym och bra grannsämja är att informera dina grannar genom att sätta upp lappar om renovering eller ännu bättre prata med dem.