SENASTE INFORMATIONEN

BREDABLICK - Vår NYA Fastighetsförvaltare


Styrelsen är glada att kunna berätta att vi idag tecknat ett nytt avtal gällande den Tekniska förvaltningen för Brf Örnen.


BREDABLICK kommer med start 1 januari 2023 ta över den tekniska förvaltningen av vår fastighet från NABO. Den tekniska förvaltningen omfattar bl.a Fastighetsskötsel (både inre och yttre), Trädgårdsskötseln & Lokalvården.


Samtalen med BREDABLICK har varit bra och konstruktiv. Vi har pratat en hel del om proaktivitet & flexibilitet men även vikten av en längre relation där vi tillsammans skapar en bra miljö för de boende i Brf Örnen.


Bredablick använder sig av bl.a. ett välinarbetat system för avrapportering där vi i styrelsen kan kontrollera våra kostnader mer effektivt och därmed hålla driftkostnaderna nere vilket inte är fel i nuvarande läge.


Det kommer därför komma en hel del ny information till de boende under Decembermånad. Informationen kommer gå via Hemsidan, BoAppa och även via fysiska brev.


Notera att vi bara sagt upp den tekniska förvaltningen och inte den ekonomiska förvaltningen. NABO kommer också tillsvidare vara vår ekonomiska förvaltare.


(2022-11-30)

AVGIFTSHÖJNING 2022


Som alla nog är medvetna om har levnadsomkostnaderna i samhället ökat markant. Vår bostadsrättsförening har haft en god ekonomi och har därför hittills inte behövt höja månadsavgiften under ca 10 år.


Nu har situationen emellertid förändrats och vi måste nu hantera både ökade ränte- och energikostnader samt andra utgifter som ökat markant de senaste månaderna.


För att möta dessa kostnadsökningar har styrelsen beslutat höja månadsavgiften med 10 % från och med oktober månad 2022.


(2022-09-05)

FÖRENINGSSTÄMMA 2022


Då var Brf Örnens Föreningsstämma 2022 avklarad.


Den hölls på Scandic Triangeln för 2:a året i rad. 

Tyvärr var vi inte så många denna gången. Endast 20 personer närvarande varav 17 hade rösträtt.  Då vi är 167 lgh så är jag övertygad om att vi kan bättre.


Två nya styrelsemedlemmar blev det.


Välkommen Isak Pilstorp & Melissa Holmgren.


(2022-06-13)

UTOMHUS BORD & BÄNKAR


Som ni kanske noterat så saknas det några utomhusbänkar och bord här och var.
Oavsett hur tuffa och robusta de varit så har 30 år utomhus gjort sitt och de behöver bytas ut!
Då de inte finns att köpa mer av samma bra kvalité så måste man tillverka nya och därför har man tagit några för att använda som "mallar".
Så när solen tittar fram till våren kan vi återigen sitta på fina och nya bänkar och njuta av det fina vädret. (2022-01-14)

AVLOPPSJOUREN


Avloppsjouren spolar rören på Brf Örnen i januari månad. Kolla på lapparna i trapphusen samt informationen på BoAppa för vilka datum som gäller. 


Har ni frågor ang spolningen så kontakta Avloppsjouren på 040-617 00 88

(2022-01-01)

SANDÅ MÅLERI


Då är den sista etappen (2/2) påbörjad med att måla och fräscha upp våra trapphus och dörrar. Sandå kommer själva att sätta upp lappar i trapphusen när de kommer till er trapp.


Genom att använda låta dem själva disponera tiden och måla under vintern så kan vi hålla priserna nere samtidigt som vi får det fint.

(2022-01-01)