VÅRA GEMENSAMMA UTRYMMEN 


STÄDNING

Städning av våra gemensamma utrymmen – hur ofta sker detta?


Yttre städning

 • Pappers- och skräpplockning – 2/vecka
 • Tömning av papperskorgar – 1/vecka
 • Gårdsytor, sopning under årets torrperiod – 1/månad
 • Spolning av ingångspartier, portar mot gatan, nedgångar till källare, gårdspassager samt stora grinden Spångatan 14-16 – 1/kvartal
 • Loftgångar – vid behov
 • Snöröjning, sandning under ordinarie arbetstid (säsong) – 2/månad


Grön- och planteringsytor

 • Klippning av gräsmattor, under sommarperioden – vid behov
 • Kantskärning, sept/okt – 1 gång/säsong
 • Räfsning – varje höst
 • Skyffla och rensa ogräs, under sommarperioden – 5-6 ggr
 • Beskärning av träd och buskar – vår/vinter 2/år


Tvättstugor

 • Storstädning av golvytor och övriga detaljer i tvättstugorna – 1/vartannat år
 • Rensning av tvättmaskinernas avlopp – 1/kvartal
 • Rensning av filter till torktumlare – 1/kvartal
 • Tömning av sopsäckar i tvättstugorna – vid behov

Obs! Daglig städning ska skötas av medlemmarna efter avslutat tvättpass.


Källarutrymmen

 • Allmänna ytor, förrådsgångar – 1/år
 • Allmänna ytor, transportgångar, farstu till tvättstugor – 1/mån


Miljörum

 • Städning av miljörum, upplockning av löst avfall – 1/månad
 • Grovstädning av miljörum, spolning av golv och städning av kärl utvändigt – 1/år


Trappstädning

 • Sopning – 1/vecka
 • Svabbning – 1/vecka
 • Inredningstvätt, i ”räckhöjd” – 1/vecka
 • Övrig inredning, utom ”räckhöjd” – 1/kvartal


Fönsterputs, allmänna utrymmen

 • Trapphusfönster och fönster i lokaler som inte tillhör enskild medlem – 1/halvår
 • Källarfönster tvättas utvändigt – 1/år