FAQ -Frequently Asked Questions

Mäklare och intresserade köpare brukar vända sig till föreningens styrelse med olika frågor inför en eventuell affär. Eftersom vissa frågor återkommer har styrelsen börjat lägga upp Frequently Asked Questions på hemsidan. Om du skulle ha någon fråga som inte finns här – maila till styrelsen på brfornenmalmo@gmail.com

FINNS DET CYKELRUM OCH BARNVAGNSRUM?

Det finns tre cykelutrymmen i källarplan. Det går också att ställa barnvagnar där. Av brandsäkerhetsskäl är det däremot helt förbjudet att ställa ut barnvagnar eller andra föremål i trapphusen.

FINNS DET MÖJLIGHET ATT FÅ SE FÖRRÅDSUTRYMMEN OCH TVÄTTSTUGA?

Ja, säljaren kan visa dessa utrymmen.

HAR FÖRENINGEN NÅGRA PLANERADE AVGIFTHÖJNINGAR

Styrelsen beslutade att höja avgiften 1 oktober 2022med 10% pga ökade ränte och energikostnader samt andra utgifter som ökat senaste månaderna.

HAR FÖRENINGEN TOMTRÄTT ELLER ÄGER DE MARKEN?

Föreningen är lagfaren ägare.

FINNS DET MÖJLIGHET ATT FÅ SE FÖRRÅDSUTRYMMEN OCH TVÄTTSTUGA?

Ja, säljaren kan visa dessa utrymmen.

HAR NI NÅGRA GJORDA/KOMMANDE RENOVERINGAR?

Under 2020 så uppdaterades de flesta tvättstugorna med nya maskiner då många blivit gamla. 2021/2022 så målades våra trapphus om. 2022 så kommer vi att börja byta ut våra hissar. Samtliga hissar kommer att bytas ut under en 3års period. Under 2022 så hoppas vi att vi kunna starta vårt solenergiprojekt med solceller på våra tak. Parallellt följer vi även vår underhållsplan. Samtliga projekt/planeringar finansieras utan att man tar lån.

HAR VI EN MATTVÄTT?

Mattvätten i tvättstuga 1 kommer avvecklas enligt styrelsebeslut 2020. Detta pga av att den inte fungerar som den skall och att införskaffa en ny går nästan på 100.000kr. Tar man kostnaden i beaktning med hur mycket den används så är det inte försvarligt att lägga så mycket pengar på en maskin.

HUR MÅNGA TVÄTTSTUGOR FINNS DET?

Föreningen har 11 tvättstugor. I varje tvättstuga finns 2 tvättmaskiner, och vardera 1 torktumlare, torkskåp och elmangel

TILL VILKEN ADRESS SKA ÖVERLÅTELSEHANDLINGARNA SKICKAS?

Vår förvaltare NABO hanterar överlåtelser åt styrelsen. Dessa skickas därför till: Brf Örnen i Malmö, c/o NABO, Spångatan 11, 211 44 Malmö.

TILLÅTER FÖRENINGEN ATT JURIDISK PERSON STÅR SOM ÄGARE?

Nej. Se gällande stadgar, §3-4.

TILLÅTER FÖRENINGENDELAT ÄGANDE?

Vi tillämpar det som står i våra stadgar, se §5-6.

VAD ÄR DET FÖR UPPVÄRMNINGSSYSTEM I FÖRENINGEN?

Fjärrvärme.

VAD FINNS DET FÖR REGLER KRING VAD BOSTADSRÄTTSHAVAREN FÅR/FÅR INTE GÖRA MED SIN UTEPLATS? 

Under Boende Brf Örnen så hittar du våra ordnings-och trivselregler. Är du boende i Brf Örnen så kan du ta del av våra stadgar och ytterligare dokument via vår BoAppa.

VAR HITTAR JAG BRF ÖRNENS STADGAR?

Brf Örnens stadgar hittar du på vår BoAppa. Stadgarna har antagits vid ordinarie föreningsstämma 9 maj 2019 och extra föreningsstämma 17 september 2019

VAR HITTAR JAG ÅRSREDOVISNINGARNA?

Årsredovisningarna ligger i BoAppa och kan laddas ner i PDF-format. 

ÄR DET UPPLÅTEN MARK SOM TILLHÖR LÄGENHETERNA I MARKPLAN?

Nej, det är det inte.

VAD HAR BRF ÖRNEN FÖR ORG.NR?

Brf Örnens organisationsnummer är 7164070406