VAD GÅR MÅNADSAVGIFTEN TILL?

ÅRS-/MÅNADSAVGIFTEN OCH HUR DEN FÖRVALTAS

Självkostnadsprincipen är en av grundstenarna för bostadsrätten. De boende betalar bara räntor och amorteringar, skötsel och underhåll för föreningens fastigheter och mark. Ingen annan tjänar på boendet eftersom en bostadsrättsförening inte skall vara vinstgivande. Räntor, uppvärmning, skötsel, underhåll m.m. utgör löpande kostnader som föreningen betalar för fastigheten. Dessa kostnader ska alltid vara i balans med föreningens intäkter som består av medlemmarnas månadsavgifter

HUR KAN JAG SOM MEDLEM PÅVERKA KOSTNADERNA?

Reparationer och underhåll samt avgifter för el, värme, vatten och avlopp samt renhållning är kostnader som du som medlem i högsta grad kan påverka. T.ex. genom att vara rädd om vår närmiljö minskar kostnaden för reparationer och underhåll. Genom att källsortera hushållsavfall, att vara sparsam med förbrukning av värme och varmvatten, duscha istället för att ta karbad, montera vattenbesparande kranar, släcka ljuset i tvättstugor och källarutrymmen; alltsammans kan på ett enkelt sätt bidra till att minska dessa kostnader

DRIFTKOSTNADER

Föreningens driftskostnader, som t.ex. förvaltning, försäkringar, ventilation m.fl, kan styrelsen påverka genom att ständigt försöka ingå ekonomiskt förmånliga och bra avtal med föreningens leverantörer av produkter och tjänster

RÄNTOR OCH AMORTERING

Den allra största kostnadsposten är föreningens räntor på upptagna lån. Såväl ränteläge som samhällets ekonomiska utveckling påverkar i allra högsta grad föreningens ekonomi och styrelsens ekonomiska utskott arbetar därför långsiktigt för att ständigt hålla räntorna på en så låg nivå som möjligt. Amorteringar på lånen följer normalt en fast amorteringsplan

KONSUMTIONSAVGIFTER

Till gruppen konsumtionsavgifter hänförs kostnader för el, värme, vatten och avlopp samt renhållning. Föreningen kan till viss del påverka kostnaderna för el, värme, renhållning inkl. snöröjningen genom att teckna bra avtal med olika leverantörer av dessa tjänster.

FASTIGHETSSKATT OCH AVSKRIVNINGAR

Fastighetsskatten bestämmer myndigheterna och avskrivningarna följer en utsatt plan och kan därför inte påverkas i någon större utsträckning.

VAD BESTÅR DE OLIKA STÖRRE POSTERNA AV?

REPARATION OCH UNDERHÅLL


 • Yttre och inre fastighetsunderhåll
 • Värme, ventilation, VVS
 • Tvättstugor
 • Hissar

DRIFTKOSTNADER • Förvaltning; teknisk och ekonomisk
 • Kabel-TV
 • Bredband
 • Försäkringar
 • Arvode till förtroendevalda inkl. sociala avgifter
 • Sotning
 • Övriga administrativa kostnader

KONSUMTIONS AVGIFTER


 • Fjärrvärme
 • El
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning
 • Snöröjning