INFORMATION OM STYRELSEN


STYRELSENS ARBETE

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Inom styrelsen är flera av ledamöterna, utöver det ordinarie styrelsearbetet, engagerade och involverade i olika utskott som t.ex. behandlar ekonomi, underhåll, IT, bredband och information.


Styrelsen arbetar målmedvetet och långsiktigt och planerar för att inte överraskas av några oförutsedda händelser vad gäller våra fastigheter.


En aktiv ekonomisk och teknisk förvaltning anser vi också vara oerhört viktigt för att bibehålla förening i gott skick.


Det är även styrelsen som har ansvar för föreningens gemensamma faciliteter och övernattningslägenhet.

Vissa av de gemensamma faciliteterna sköts av några av föreningens medlemmar, vilka arbetar på uppdrag av styrelsen. Dessa personer arvoderas för sina insatser.


Styrelsen sammanträder cirka 8-10 gånger per år med uppehåll under sommarmånaderna. Inför varje styrelsemöte har vi öppet hus de första 30 minuterna för de boende


Information från styrelsen läggs kontinuerligt upp på BoAppa, hemsidan och föreningens anslagstavlor


Information från styrelsen publiceras också regelbundet (4 ggr/år) i föreningens Nyhetsbrev.

Valberedning

Det är till valberedningen som du anmäler ditt eller andras intresse för styrelsearbete.

Vilka som sitter i Valberedningen och som du kan vända dig till hittar du under funktionärer eller tryck på knappen nedan så kommer du dit direkt. 

STYRELSEMÖTE UNDER 2024

Alla styrelsemöten hålls i styrelselokalen på

Norra Skolgatan 9 kl. 18:30.


Mellan kl. 18:30 - 19:00 är det öppet hus för boende i Brf Örnen. OBS! vänligen respektera tiden25 Januari  

29 Februari

27 Mars *onsdag

25 April

30 Maj

27 Juni


Juli och augusti - Sommaruppehåll


26 September

31 Oktober

28 November

12 December *preliminärt datum


Föreningsstämma 18 April 2024


Det går att skriva motioner kontinuerligt under hela verksamhetsåret och lämna in till styrelsen. Det är motionsstopp inför föreningsmötet. Datum meddelas i god tid här på hemsidan och på BoAppa 


Välkomna både till styrelsemötet och stämman!

STYRELSEN

Styrelsen i Brf Örnen 2024

Ordförande:                Irené Molin

Vice ordförande:        Kristian Nilsson

Sekreterare:                Joel Oscarsson

Vice Sekreterare:       Jakup Güven

Kassör:                          Irené Molin

Vice Kassör:                 Isak Pilstorp     

              

Ledamot:                      Melissa Holmgren

Ledamot:                      Cecilia Hansson

Suppleant:                    Isak Pilstorp

Suppleant:                    Mikael Lundahl

FUNKTIONÄRER

Övriga funktionärer i Brf Örnen

Övernattningslägenhet:

Sana Abassi


Redaktör nyhetsbrevet:

Péter Bódis & Pia Sjöstrand


Brandskydd:

Heidemarie Petersson


Revisor Inter/Extern:

Intern: Margot Olsson & Eva Glimhed (suppleant)

Extern: KPMG AB, Andréa Åkesson


Valberedningen:

Pia Sjöstrand, sammankallande

Sofie von Homeyer

Niklas Lagström