INFORMATION OM STYRELSEN


STYRELSENS ARBETE

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Inom styrelsen är flera av ledamöterna, utöver det ordinarie styrelsearbetet, engagerade och involverade i olika utskott som t.ex. behandlar ekonomi, underhåll, IT, bredband och information.


Styrelsen arbetar målmedvetet och långsiktigt och planerar för att inte överraskas av några oförutsedda händelser vad gäller våra fastigheter.


En aktiv ekonomisk och teknisk förvaltning anser vi också vara oerhört viktigt för att bibehålla förening i gott skick.


Det är även styrelsen som har ansvar för föreningens gemensamma faciliteter och övernattningslägenhet.

Vissa av de gemensamma faciliteterna sköts av några av föreningens medlemmar, vilka arbetar på uppdrag av styrelsen. Dessa personer arvoderas för sina insatser.


Styrelsen sammanträder cirka 8-10 gånger per år med uppehåll under sommarmånaderna. Inför varje styrelsemöte har vi öppet hus de första 30 minuterna för de boende


Information från styrelsen läggs kontinuerligt upp på BoAppa, hemsidan och föreningens anslagstavlor


Information från styrelsen publiceras också regelbundet (4 ggr/år) i föreningens Nyhetsbrev.

Valberedning

Det är till valberedningen som du anmäler ditt eller andras intresse för styrelsearbete.

Vilka som sitter i Valberedningen och som du kan vända dig till hittar du under funktionärer eller tryck på knappen nedan så kommer du dit direkt. 

STYRELSEMÖTE UNDER 2022

Alla styrelsemöten hålls i styrelselokalen i hörnet Norra Skolgatan/Spångatan med start kl. 19:00.


Mellan kl. 19:00 - 19:30 är det öppethus för boende i Brf Örnen. OBS! respektera tiden20 Januari  

17 Februari

17 Mars

21 April

xx Maj

xx Juni


Sommaruppehåll

Sommaruppehåll


xx September

xx Oktober

xx November

xx December


Föreningsstämman 2022 är XXXdagen den XX 


Det går att skriva motioner kontinuerligt under hela verksamhetsåret och lämna in till styrelsen. Det är motionsstopp inför föreningsmötet. Datum meddelas i god tid här på hemsidan och på BoAppa 


Välkommen till stämman!

STYRELSEN

Styrelsen i Brf Örnen 2022

Ordförande:                Ermin Sadikovic

Vice ordförande:        Sofie von Homeyer

Sekreterare:                Pär Halje

Vice Sekreterare:       Fredrik Florenius

Kassör:                          Stefan Johansson


Suppleant:                    Sanny Hell

Suppleant:                    Sima Sabet

Suppleant:                    Irene Molin

FUNKTIONÄRER

Övriga funktionärer i Brf Örnen

Övernattningslägenhet:

Sana Abassi


Redaktör nyhetsbrevet:

Péter Bódis & Pia Sjöstrand


Brandskydd:

Heidemarie Petersson


Revisor:

Helena Nordin & Eva Glimhed (suppleant)


Valberedningen:

Péter Bódis

Lovisa Halje

Pia Sjöstrand