VÅRA GEMENSAMMA UTRYMMEN 


MILJÖRUM

Miljörum

Föreningen har 14 miljörum. I samtliga rum finns kärl för följande avfall:

  • Papper och tidningar
  • Förpackningar av kartong/wellpapp
  • Förpackningar av metall
  • Förpackningar av hårdplast
  • Förpackningar av färgat glas
  • Förpackningar av ofärgat glas
  • Hushållsbatterier
  • Matavfall
  • Restavfall

Skrymmande avfall skall transporteras bort av delägaren själv till någon av SYSAV:s återvinningscentraler i Malmö.


Lysrör/Glödlampor

Lysrör/lågenergilampor får inte kastas i något av ovanstående kärl. Det finns ett speciellt kärl för dessa produkter i miljörummet ”MiljÖrnen” vid stora grinden mot Spångatan.


Farligt avfall

Färg, bekämpningsmedel, lösningsmedel, oljor och sprayflaskor får inte kastas i våra miljörum. Ditt farliga avfall tar du själv ansvar för och lämnar till någon av SYSAV:s återvinningscentraler i Malmö.


Elektronisk utrustning

Mindre elektriska produkter (dvs. små artiklar med sladd) kan du lämna i föreningens miljörum ”MiljÖrnen” vid stora grinden mot Spångatan. Övrig elektrisk utrustning lämnas till affären där du köper nytt, alternativt till någon av SYSAV:s återvinningscentraler i Malmö.


Matavfall

Sedan 2014 deltar Brf Örnen i Malmö stads matavfallssortering. Det finns särskilda kärl för matavfallet i varje miljörum och det ligger alltid framme buntar med de särskilda bruna matavfallspåsarna. Skulle påsarna tillfälligt vara slut i det miljörum där du normalt hämtar dem, titta i ett annat miljörum och meddela också vår fastighetsskötare.


Utemiljö på den västra gården


Sophämtning

Ibland inträffar det att man möter ett fullt kärl i föreningens miljörum och man frestas då att ställa sitt avfall på golvet utanför kärlet. Gör inte det utan försök i stället avvakta nästa sophämtning/tömning alternativt sök upp ett annat miljörum där din nyckel fungerar och släng ditt avfall där i stället.

Ställer du ditt avfall på golvet får det stå kvar tills någon annan tar hand om det eftersom de företag som svarar för sophämtningen ( SUEZ för mat- och restavfall och RagnSells för övriga fraktioner) inte tar med sig avfall som ställs på golvet utanför kärlen.

Personalen tömmer inte heller kärl som är överfulla där locken inte går att stänga.

Hanteringen måste då ske manuellt och det betyder en onödig extrakostnad för föreningen och indirekt även för dig som bostadsrättsinnehavare.


I ditt miljörum finns ett anslag som talar om när tömning ska ske.


Ställ inte avfallspåsar utanför din dörr i trapphusen eller på loftgångarna!