Vad är en bostadsrätt?

Att bo i bostadsrätt och vara medlem i en bostadsrättsförening


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som äger en eller flera fastigheter.


Bostadsrätt

  • Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt blir medlem i en bostadsrättsförening och betalar en insats.
  • Det är de boende som tillsammans äger lägenheterna, husen och marken inom bostadsrättsföreningen.
  • Nyttjanderätten kan man sälja och lägenheten ärvs på samma sätt som andra tillgångar.

Besittningsskydd

  • De boende har fullt besittningsskydd på så sätt att de gemensamt äger fastigheten genom bostadsrättsföreningen och tillsammans bestämmer de över ekonomi och förvaltning.
  • Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans.

Hur man blir medlem


Man kan köpa en bostadsrätt och betala grundavgiften i en nystartad förening eller överta en lägenhet av en som är medlem i föreningen. Styrelsen ska godkänna alla nya medlemmar. Makar eller sammanboende kan gemensamt vara bostadsrättsinnehavare och vara medlemmar i föreningen men varje lägenhet har bara rätt till en röst på föreningsstämman.

Grundavgift


Till skillnad från vanliga hyreslägenheter betalar man en grundavgift för att få flytta in. Avgiften finansierar skillnaden mellan anskaffningskostnaden för fastigheten och de lån som man får. Priset på en ”gammal” bostadsrättslägenhet är oftast högre än vad säljaren ursprungligen betalat eftersom tillgång och efterfrågan på bostadsrättsmarknaden styr priset

Självkostnadsprincipen


Självkostnadsprincipen är en av grundstenarna för bostadsrätten. De boende betalar räntor och amorteringar, skötsel och underhåll för föreningens fastigheter och mark. Ingen annan tjänar på boendet. Amorteringar, räntor, skatter, skötsel, uppvärmning etc. är löpande kostnader som föreningen betalar för fastigheten. De fördelas på de boende i form av månadsbetalningar.

Reparationsfonden


En del av årsavgiften går till föreningens reparationsfond för att betala arbeten i trappuppgångar, fasader, ledningar, gårdar och andra gemensamma utrymmen. Dessutom ska en viss summa avsättas för planerade åtgärder och som beredskap för oförutsedda utgifter. Vissa föreningar har dessutom en avgift till lägenhetsinnehavarens egen reparationsfond inbakad i månadsavgiften. I Brf Örnen har vi valt att inte ha en central inbetalning, varje medlem ansvarar därför själv för underhåll och förbättringar av sin egen lägenhet. Detta innebär att exempelvis tapetsering, målning, nya vitvaror etc. betalas av bostadsrättsinnehavaren

Känn ansvar


Det är i allas intresse att de som bor i fastigheten känner sitt ansvar för den gemensamma egendomen. Därför måste en bostadsrättsinnehavare (medlem) få tillstånd från föreningen för att hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand. Däremot behövs inget tillstånd för att hyra ut t.ex. ett rum. Medlemmen svarar själv för försäljningen av lägenheten vid flyttning

Stadgar


Föreningsstämman har antagit ett gemensamt regelverk som gäller för föreningen, s.k. stadgar. I stadgarna regleras ändamålet med föreningen, bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, föreningsstämmans upplägg m.m. Ansvaret att följa föreningens stadgar åvilar varje medlem i bostadsrättsföreningen. De fullständiga stadgarna hittar du också på hemsidan