Stadgar

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ÖRNEN I MALMÖ

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Örnen i Malmö organisationsnummer 716407-0406.

Brf Örnen Stadgar_190917

*

Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 9 maj 2019 och extra föreningsstämma 17 september 2019.