F A Q

Brf Örnen

Mäklare och intresserade köpare brukar vända sig till föreningens styrelse med olika frågor inför en eventuell affär. Eftersom vissa frågor återkommer har styrelsen börjat lägga upp Frequently Asked Questions på hemsidan. Om du skulle ha någon fråga som inte finns här – maila den direkt till styrelsen: brfornenmalmo@gmail.com .

Rubrik Fråga Svar
Avgiften Har föreningen några planerade avgiftshöjningar? Ingen höjning skedde per 2017-01-01. Per 2018-01-01 sänks avgiften med 2 procent.
Avgiften Vad ingår i avgiften? I avgiften ingår värme, vatten, bredband, kabel-TV (grundutbud) och bostadsrättstillägg till hemförsäkringen.
Cykel- och barnvagnsrum Finns det cykelrum och barnvagnsrum? Det finns tre cykelutrymmen i källarplan. Det går också att ställa barnvagnar där. Av brandsäkerhetsskäl är det däremot helt förbjudet att ställa ut barnvagnar eller andra föremål i trapphusen.
Delat ägande Tillåter föreningen delat ägande? Vi tillämpar det som står i våra stadgar, se §5-6.
Ekonomi Hur ser föreningens ekonomi ut? Föreningens årsredovisningarna är tillgängliga på hemsidan.
Förrådsutrymme, tvättstuga Finns det möjlighet att få se förrådsutrymmen och tvättstuga? Ja, säljaren kan visa dessa utrymmen.
Förvaltarens adress för överlåtelse- handlingar Till vilken adress ska överlåtelsehandlingar skickas? Vår förvaltare Örehus Fastighetsförvaltning AB hanterar överlåtelser åt styrelsen. Dessa skickas därför till: Brf Örnen i Malmö, c/o Örehus Fastighetsförvaltning AB, Spångatan 11, 211 44 Malmö.
Juridisk person Tillåter föreningen att juridisk person står som ägare? Nej. Se gällande stadgar på hemsidan, §3-4.
P-platser Tillhandahåller föreningen egna parkeringsplatser/garage? Om JA, vad är avgiften samt ca hur lång kö är det? Föreningen har inga parkeringsplatser alls. Man får själv hyra ”på stan”. (Säljaren kanske kan förmedla sin ev. hyrda parkeringsplats i området till köparen.)
Renoveringar Har ni några gjorda/kommande renoveringar? Styrelsen håller på att planera underhållsarbetet för 2019 och de kommande åren. Under hösten 2018 pågår kompletterande målningsarbeten av de vita detaljerna på balkongerna på husen mot Föreningsgatan och en modernisering av fjärrvärmecentralen. Ett av de två målade brandväggarna inne på föreningens gårdar, den så kallade ”Änglaväggen” restaureras också under hösten 2018.
Tomtägare Har ni tomträtt eller äger ni marken? Föreningen är lagfaren ägare.
Tvättstugor, tvättutrustning På hemsidan läser jag mig till att ni har mattvätt, men vad har ni för övrig tvättutrustning samt hur många tvättstugor finns det? Föreningen har 11 tvättstugor samt 1 mattvättstuga. I varje tvättstuga finns 2 tvättmaskiner, och vardera 1 torktumlare, torkskåp och elmangel.
Upplåten mark Är det upplåten mark som tillhör lägenheterna i markplan? Nej, det är det inte.
Uteplats Vad finns det för regler kring vad bostadsrättshavaren får och inte får göra med sin uteplats? Se hemsidan flik ”Köpa/sälja/Trivselregler om regler för föreningens utemiljö”. Även i dokumentet Sammanfattning av ordnings- och trivselreglerna finns i avsnittet ”På gård och utemiljö gäller”.
Värmesystem Vad är det för uppvärmningssystem i föreningen? Fjärrvärme.
Överlåtelse och lägenhetstillsyn Har föreningen särskilda regler för lägenhetstillsyn vid överlåtelse? Ja, det finns beslut i föreningsstämman. Gå till informationen i kapitlet Köpa/Sälja/Överlåtelse/.
Överlåtelse- och pantsättningsavgift Debiterar bostadsrättsföreningen någon överlåtelseavgift?Hur stor är pantsättningsavgiften? Ja. I samband med överlåtelse debiteras köparen en avgift på 900 kr + 25 % mervärdesskatt, alltså 1125 kr.Vid pantsättning är avgiften som pantsättaren betalar 400 kr + 25 % mervärdesskatt dvs. totalt 500 kr.

I föreningens stadgar regleras dessa avgifter enligt nedan. Mervärdesskatten tillkommer.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp.