Förvaltning ekonomi

Månadsavgift

Örehus Fastighetsförvaltning AB ansvarar också för frågor av ekonomisk karaktär t.ex. månadsavgiften, inbetalningar, överlåtelser, pantsättningar m.m.

Örehus Fastighetsförvaltning AB
Spångatan 11
211 44  Malmö
Besöksadress: Spångatan 11, plan 2
Tel: 040-23 43 00 (telefontid måndag – torsdag kl 10:00 – 12:00)

Fax: 040-23 43 82

Epost: info@orehus.se

Förfallodag

Den månatliga medlemsavgiften betalas i förskott. Sista inbetalningsdag är den sista dagen i varje månad.

Betalningssätt

Månadsavgiften kan betalas in via plusgiro, bankgiro, internetbank eller stående överföring från bank. Betalar du på annat sätt än med de förtryckta inbetalningskorten var noga med att ange avinummer och objektsnummer (föreningens lägenhetsnummer) så att din inbetalning registreras på rätt konto.

Betalningsmottagare

Örehus Fastighetsförvaltning AB sköter alla frågor rörande månadsavgiften och det är även till dem du betalar in månadsavgiften. Uppgifter om betalningsmottagare, kontonummer m.m. finns på de förtryckta inbetalningskort som du erhåller i din brevlåda en gång per kvartal (i mars, juni, september, december).

Fakturaadress 

Brf Örnen
Kund-id LKH1975
FE 108
105 69 STOCKHOLM