2018 års underhållsarbete: Restaurering av ”Änglaväggen” – foton

Några foton från restaureringen av den stora ”Änglaväggen” på ”Mellangården”.

(Se artikeln om restaureringsarbetet!)

Färgproverna till ”Änglaväggen”
Målaren som gjorde underarbetet
Uppsättning av markörer för ”ringen” runt änglahuvudena
”Svampning” av ringen
Det restaurerade konstverket – ska nu hålla i ytterligare trettio år

2018 års underhållsarbete: Restaurering av ”Änglaväggen”

Bakgrund om konstverken ”Kil & Ring”

Brf Örnen har som bekant en konstnärlig utsmyckning av två brandväggar som vetter in mot två av våra innergårdar. De två konstverken heter ”Kil & Ring” och är verk av konstnärerna Gunilla Falck och Sarmite Roske. Gemensamt för de två konstverken är att de bägge innehåller änglafigurer. Förebilden för dessa kommer från ett slott i Lettland och den är ritad av samma arkitekt som en gång i tiden ritade Vinterpalatset i S:t Petersburg.

Restaurering av ”Änglaväggen” på ”Mellangården

I samband med ommålningen av de vita betongdetaljerna i huset mot Föreningsgatan ska också de två konstverken ses över. Restaureringen börjar med den stora brandväggen in mot ”Mellangården”; den väggen brukar också kallas för ”Änglaväggen”. Oavsett med eller utan konstverk så måste väggen målas eftersom nuvarande färg är väldigt urlakad och inte skyddar putsen på väggen längre.

”Änglaväggen” med de fem små änglahuvudena

Det är tänkt att konstverket ska restaureras; änglarna ska målas, likaså hela den vita väggen och sedan ska utsmyckningen (”ringen”) också dit. Avsikten är att återställa väggen så lika ursprunget som möjligt. De fem änglarna har redan hunnit målas i samma vita kulör som alla balkonger och betongbalkar i de omkringliggande husen. Sedan ska det bli en något mjukare vit nyans på själva väggen och så blir det tre gulaktiga nyanser till ringen.

Färgproverna till ”Änglaväggen”

Arbetet på denna änglavägg går att göra helt med lift vilket underlättar enormt. Annat är det med konstverket på ”Lilla gården”. Där måste ställningar resas eftersom det helt enkelt är för trångt att få dit en lift. Där är träd, växter och en stor sandlåda i vägen. Änglaväggen på ”Lilla gården” kommer inte att restaureras i år (2018).

Planerat underhåll: Ombyggnad av fjärrvärmecentralen

Ombyggnad av fjärrvärmecentralen

Under hösten 2018 kommer bostadsrättsföreningen att modernisera fjärrvärmecentralen. Ombyggnaden är beräknad att ske under veckorna 40 – 41 (1 – 12 oktober) men både före och efter kommer hantverkare att röra sig i fastigheten.

Boende på adresserna N Skolgatan 7 och N Skolgatan 9 kommer att beröras av ljud och rörelser i källare och trapphus. Hela föreningen kommer att beröras av både vatten- och värmeavstängningar.

Styrelsen kommer att meddela de exakta tidpunkterna för dessa händelser.

Trådlös rumstempgivare – liten och behändig

I samband med moderniseringen av fjärrvärmecentralen kommer också nya temperaturgivare att sättas upp i tretton olika lägenheter. De tretton olika lägenheterna är valda utifrån var de är belägna i relation till centralen och rördragningen i området. Idag har Brf Örnen endast utegivare men dagens moderna fjärrvärmeanläggningar kompletteras med innegivare för bättre balans. Temperaturgivarna är trådlösa. (De tretton berörda lägenhetsinnehavarna är meddelade.)

Huvudansvarig för ombyggnaden av värmecentralen är E.ON Energilösningar Sverige AB.

Fasadrenoveringen – aktuellt läge

Information om fasadrenoveringen Mjölnaregatan/Spångatan

Här kommer en kort statusuppdatering (2017-09-19):

  • Några fönster kvarstår att måla. Troligtvis avslutat denna vecka.
  • Målningen av fasaderna är påbörjad. Det finns en hel del utsmyckning som tar tid att måla.
  • Murningsarbete och lagning av skadade fasadpartier pågår parallellt.
  • Visst plåtarbete ska också utföras men det dröjer ytterligare lite tid innan det är dags för det.
  • Grunderna görs vid till sist när ställningarna har rivits och man kommer åt bättre.

Löpande information sätts alltid upp i de berörda trapporna och på föreningens anslagstavla vid stora grinden mot Spångatan.

2017 års stora underhållsarbete har startat

Fasadrenovering 2017

Årets planerade underhållsarbete med renoveringen av de putsade fasaderna med adresser Mjölnaregatan 4-6-8 och Spångatan 12 har startat i mitten av augusti. Arbetet kommer att ta ungefär tio veckor. Träfönstren kommer att målas samtidigt. Det är Stoby Måleri AB som utför underhållsarbetet åt föreningen.

Löpande information sätts upp i de berörda trapporna och på föreningens anslagstavla vid stora grinden mot Spångatan. Information finns även på hemsidan www.ornen.nu.

Fasadrenovering 2017 startar
Fasadrenovering 2017

Planerat underhåll 2017 – fasadarbeten på Mjölnare- och Spångatan

Årets planerade underhållsarbete av våra fastigheter omfattar fasadarbeten på Mjölnaregatan och Spångatan.

Med början i vecka 34 (slutet av augusti) och under ca 10 veckor framåt skall de putsade fasaderna med adresser Mjölnaregatan 4-6-8 och Spångatan 12 renoveras. Även träfönstren kommer att målas samtidigt. Arbetet kräver att ställningar monteras.

Det är Stoby Måleri AB som utför underhållsarbetet åt föreningen.

Löpande information sätts upp i de berörda trapporna och på föreningens anslagstavla vid stora grinden mot Spångatan. Information finns också på vår hemsida www.ornen.nu.

Det kommer att bli fint till hösten!
Del av putsad fasad mot Spångatan.

 

 

Bättre belysning i vinter

Styrelsen testade några olika ytterbelysningar under det första halvåret. De gamla, ursprungliga belysningarna har spelat ut sin roll. Sedan någon vecka tillbaka håller nu en leverantör på att sätta upp de beställda nya lamporna. För närvarande kan du se dem på den östra gården (mot Norra Skolgatan).

En ny gårdslampa
En ny gårdslampa
Den nya stilrena gårdslampan som håller på att installeras.
Den nya stilrena gårdslampan som håller på att installeras.