Problem med vårt portsystem!!

Många av er har märkt att vårt portsystem inte fungerar som det skall. Man hör inte ringsignalerna och man kan inte öppna porten.

Orsaken till problemet är enligt tillverkaren SIEDLE ett fel på mjukvaran i porttelefonsystemet.

SIEDLE har arbetat intensivt med problemet och lyckats komma fram med en ny mjukvara och därmed en lösning på problemet. 

Tyvärr visade det sig inte vara ett helt enkelt problem att lösa ändå. För att kunna implementera den nya mjukvaran så måste de manuellt gå in i varje bostad och omprogrammera varje porttelefon var för sig.

Väl inne i bostaden så tar det bara ett par sekunder att koppla upp sig och omprogrammera porttelefonen.

SIEDLE och NOCAB (vår installatör av systemet) behöver därför komma in i era bostäder för att kunna omprogrammera porttelefonerna.

Omprogrammeringen är tänkt att börja vecka 36.

NOCAB kommer att kontakta er innan dess vid vilken tidpunkt de kommer (på samma sätt som de gjorde när de installerade de nya porttelefonerna). Skulle det inte fungera alls så prata med dem och föreslå en annan tid. 

Jag hoppas att alla kan hjälpa till så att vi har ett fungerande system snart igen.

MvhStyrelsen Brf Örnen

Föreningsstämman 2017 – information från styrelsen

Kallelse och möteshandlingar till 2017-års föreningsstämma har delats ut till alla delägare i brevlådorna.

Motioner

Det har inte inkommit några motioner till årets förenings-stämma.

Allt material som kommer att behandlas på föreningsstämman finns alltså i det dokument som utdelats till samtliga delägare.

Anmälan

Det går att anmäla sig till stämman genom att lägga ifylld talong från möteshandlingarna i styrelsens brevlåda i passagen vid den stora ingången mot Spångatan, eller genom att maila direkt till styrelsen. Anmäl senast söndagen den 16 april 2017 och ange namn, lägenhetsnummer samt hur många personer som kommer. (Antal personer för att styrelsen skall kunna beställa förtäring.)