Problem med vårt portsystem!!

Många av er har märkt att vårt portsystem inte fungerar som det skall. Man hör inte ringsignalerna och man kan inte öppna porten.

Orsaken till problemet är enligt tillverkaren SIEDLE ett fel på mjukvaran i porttelefonsystemet.

SIEDLE har arbetat intensivt med problemet och lyckats komma fram med en ny mjukvara och därmed en lösning på problemet. 

Tyvärr visade det sig inte vara ett helt enkelt problem att lösa ändå. För att kunna implementera den nya mjukvaran så måste de manuellt gå in i varje bostad och omprogrammera varje porttelefon var för sig.

Väl inne i bostaden så tar det bara ett par sekunder att koppla upp sig och omprogrammera porttelefonen.

SIEDLE och NOCAB (vår installatör av systemet) behöver därför komma in i era bostäder för att kunna omprogrammera porttelefonerna.

Omprogrammeringen är tänkt att börja vecka 36.

NOCAB kommer att kontakta er innan dess vid vilken tidpunkt de kommer (på samma sätt som de gjorde när de installerade de nya porttelefonerna). Skulle det inte fungera alls så prata med dem och föreslå en annan tid. 

Jag hoppas att alla kan hjälpa till så att vi har ett fungerande system snart igen.

MvhStyrelsen Brf Örnen

Föreningsstämma uppskjuten pga Covid-19

Nytt datum för Brf Örnens föreningsstämma 2020 är satt till den 8:e september kl. 19

Delägarna i Bostadsrättsföreningen Örnen i Malmö informeras härmed om uppskjuten stämma.

Årsstämman är uppskjuten pga Covid-19.

Årsstämma var planerad till den 19 maj men pga rådande läge med Covid-19 och de restriktioner som myndigheterna har infört, att max 50 personer får vistas tillsammans, har styrelsen beslutat att flytta årsstämman till hösten. Om läget är detsamma kommer vi att vidta åtgärder så stämman kan genomföras på ett säkert sätt för alla oss delägare.

Brf Örnens årsredovisning och revisions-berättelse är klara och underskrivna.

I nuläget så har folkhälsomyndigheten gjort en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av Covid-19 som styrelsen kommer att följa.

”Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare”.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Vänliga hälsningar
Styrelsen brf Örnen

Stadgeändring 2019

På föreningsstämman den 9 maj 2019 gjordes det några mindre stadgeändringar för att anpassa stadgarna till normalstadgar. Bland annat preciseras det i de nya stadgeförslagen vad exakt som ingår i en bostadsrättshavares ansvar när det gäller fönster med dess olika delar och ytterdörrarna till lägenheten. Denna precisering underlättar kommunikationen och ersättningsmöjligheterna med hemförsäkringen vid olika form av skador. (Stadgeändringarna måste fastställas på en extra föreningsstämma innan de blir giltiga. De kommer då att läggas upp på hemsidan.)

Styrelsen skriver till Fastighets- och gatukontoret

Fartreglering behövs på Spångatan

Styrelsen har behandlat ett förslag från en delägare om att införa fartbegränsning på Spångatan. I samband med att trafiken regleras under sommarmånaderna på den angränsande Friisgatan flyttas mycket biltrafik över till oss på Spångatan och att många bilister (och cyklister!) struntar i stopplikten i korsningen Norra Skolgatan och Spångatan gör inte saken bättre. Dessutom kör många bilister snabbt på den belamrade Spångatan. Du kan läsa hela skrivelsen här!

Brev till Fastighets- o gatukontoret om trafiken Spångatan_181104

 

 

2018 års underhållsarbete: Restaurering av ”Änglaväggen”

Bakgrund om konstverken ”Kil & Ring”

Brf Örnen har som bekant en konstnärlig utsmyckning av två brandväggar som vetter in mot två av våra innergårdar. De två konstverken heter ”Kil & Ring” och är verk av konstnärerna Gunilla Falck och Sarmite Roske. Gemensamt för de två konstverken är att de bägge innehåller änglafigurer. Förebilden för dessa kommer från ett slott i Lettland och den är ritad av samma arkitekt som en gång i tiden ritade Vinterpalatset i S:t Petersburg.

Restaurering av ”Änglaväggen” på ”Mellangården

I samband med ommålningen av de vita betongdetaljerna i huset mot Föreningsgatan ska också de två konstverken ses över. Restaureringen börjar med den stora brandväggen in mot ”Mellangården”; den väggen brukar också kallas för ”Änglaväggen”. Oavsett med eller utan konstverk så måste väggen målas eftersom nuvarande färg är väldigt urlakad och inte skyddar putsen på väggen längre.

”Änglaväggen” med de fem små änglahuvudena

Det är tänkt att konstverket ska restaureras; änglarna ska målas, likaså hela den vita väggen och sedan ska utsmyckningen (”ringen”) också dit. Avsikten är att återställa väggen så lika ursprunget som möjligt. De fem änglarna har redan hunnit målas i samma vita kulör som alla balkonger och betongbalkar i de omkringliggande husen. Sedan ska det bli en något mjukare vit nyans på själva väggen och så blir det tre gulaktiga nyanser till ringen.

Färgproverna till ”Änglaväggen”

Arbetet på denna änglavägg går att göra helt med lift vilket underlättar enormt. Annat är det med konstverket på ”Lilla gården”. Där måste ställningar resas eftersom det helt enkelt är för trångt att få dit en lift. Där är träd, växter och en stor sandlåda i vägen. Änglaväggen på ”Lilla gården” kommer inte att restaureras i år (2018).

Planerat underhåll: Ombyggnad av fjärrvärmecentralen

Ombyggnad av fjärrvärmecentralen

Under hösten 2018 kommer bostadsrättsföreningen att modernisera fjärrvärmecentralen. Ombyggnaden är beräknad att ske under veckorna 40 – 41 (1 – 12 oktober) men både före och efter kommer hantverkare att röra sig i fastigheten.

Boende på adresserna N Skolgatan 7 och N Skolgatan 9 kommer att beröras av ljud och rörelser i källare och trapphus. Hela föreningen kommer att beröras av både vatten- och värmeavstängningar.

Styrelsen kommer att meddela de exakta tidpunkterna för dessa händelser.

Trådlös rumstempgivare – liten och behändig

I samband med moderniseringen av fjärrvärmecentralen kommer också nya temperaturgivare att sättas upp i tretton olika lägenheter. De tretton olika lägenheterna är valda utifrån var de är belägna i relation till centralen och rördragningen i området. Idag har Brf Örnen endast utegivare men dagens moderna fjärrvärmeanläggningar kompletteras med innegivare för bättre balans. Temperaturgivarna är trådlösa. (De tretton berörda lägenhetsinnehavarna är meddelade.)

Huvudansvarig för ombyggnaden av värmecentralen är E.ON Energilösningar Sverige AB.

2018-års stora underhållsarbete – målningsarbetet på Föreningsgatan 16

Att tänka på inför målningsarbetet Föreningsgatan 16

Arbetet startar vecka 33 (13/82018 och framåt) då Stoby Måleri påbörjar sin etablering. Föreningen är härmed inne på avslutningsrundan av det treåriga underhållsarbetet av de vita betongelementen. Arbetet börjar med tvättning och mögelfribehandling av alla fasadytor som ska målas. Därefter vidtar själva målningsarbetet som sker med hjälp av lift.

Det som ska målas är vita detaljer dvs. balkar, balkongundersidor, och takutsprång.

DET HÄR MÅSTE DELÄGARNA SJÄLV GÖRA INNAN ARBETET STARTAR:

  • Plocka undan allt som står i vägen på balkong eller uteplats. Det gäller utemöbler, krukor, balkonglådor, växter m.fl. saker. Både för egen del (så att det inte blir förstört) men också för att inte hindra åtkomst för arbetarna.
  • (Plast)skydda sådant som sitter fast och som du är särskilt rädd om. Det kan vara lampor, markiser etc.
  • Glöm inte att hålla fönster och dörrar stängda. Det sprutar mycket vatten under tvättningsarbetet.

Denna information delas ut i brevlådorna till de direkt berörda lägenheterna och sätts upp på föreningens anslagstavla.

Brf Örnen i Malmö

Styrelsen

Fasadrenoveringen – aktuellt läge

Information om fasadrenoveringen Mjölnaregatan/Spångatan

Här kommer en kort statusuppdatering (2017-09-19):

  • Några fönster kvarstår att måla. Troligtvis avslutat denna vecka.
  • Målningen av fasaderna är påbörjad. Det finns en hel del utsmyckning som tar tid att måla.
  • Murningsarbete och lagning av skadade fasadpartier pågår parallellt.
  • Visst plåtarbete ska också utföras men det dröjer ytterligare lite tid innan det är dags för det.
  • Grunderna görs vid till sist när ställningarna har rivits och man kommer åt bättre.

Löpande information sätts alltid upp i de berörda trapporna och på föreningens anslagstavla vid stora grinden mot Spångatan.