Höjd hyra kontra bibehållen avgift

HYRESHÖJNINGAR MEN INGA AVGIFTSHÖJNINGAR
Det stod i lokaltidningen häromdagen (SDS, 25 januari 2016) att hälften av de lokala hyresförhandlingarna i Malmö är avklarade.  Ur artikeln: ”Hyresgästföreningen och Kanslihuset som representerar cirka hälften av de privata fastighetsägarna i stan, har kommit överens. Det innebär snitthöjningar på 0,85 procent från den 1 april i år. Det är mindre än hälften av Kanslihustes krav på 1,9 procentiga höjningar redan från den 1 januari i år. Överenskommelsen innebär att snittet på höjningen för de cirka 15 000 hyreslägenheterna blir 0,85 procent från den första april. En lägenhet som idag kostar 6 000 kronor i månanden blir 51 kronor dyrare per månad efter den första april.”

Det tål att påpekas, att Brf Örnen har skötts så väl under föregående år, att styrelsen inte behövde höja avgifterna för 2016. Eftersom vi som delägare ansvarar för föreningens fastigheter och sköter driften och underhållet av dessa till självkostnadspris kan vi periodvis klara oss utan avgiftshöjningar.

AVGIFT I SAMBAND MED ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen har beslutat att fr.o.m. februari 2016 ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av lägenhet.

Avgiften för 2016 uppgår till 10 % av gällande prisbasbelopp 44 300 kronor, vilket innebär en årlig avgift om 4 430 kronor eller 369 kronor per påbörjad kalendermånad.

Avgiften betalas av bostadsrättshavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Mer om avgiften går att läsa i bostadsrättsföreningens nya stadgar § 9, vilka registrerades av Bolagsverket 2016-01-08.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Brf Örnens stadgar

Blankett för andrahandsuthyrning