Extrastämma den 17 september 2019

Fastställande av stadgeändringar på extra föreningsstämma

På föreningsstämman den 9 maj 2019 beslutades det enhälligt om stadgeändringar i sju olika paragrafer för att anpassa föreningens stadgar till normalstadgar enligt förändringar i lagstiftningen kring bostadsrätter. Bland annat preciseras det numera vad exakt som ingår i en bostadsrättshavares ansvar när det gäller fönster med dess olika delar och ytterdörrarna till lägenheten. Denna precisering underlättar kommunikationen och ersättningsmöjligheterna med hemförsäkringen vid olika form av skador. Det beslutades också om ändringar i kallelserutinen inför föreningsstämmor.

Stadgeändringarna fastställdes enhälligt på den extra föreningsstämman den 17 september 2019. Det deltog 16 medlemmar på extrastämman, varav 12 var röstberättigade.