Grusbyte i föreningens lekmiljöer

Idag startade bortforslande av gammalt grus och gammal sand från föreningens lekmiljöer (sandlådor) och ny fin grus/sand började köras ut.

Gruset hämtas på Mjölnaregatan
Leverans
Inget grus i maskineriet
En sandlåda är nästan färdig
Vid den stora sandlådan behövs det extra mycket åtgärder; virket i sittkanterna, som har förstörts under årens lopp, måste bytas ut!
Bygga upp ett stort berg…
… från en liten hög
Det blev ett fint resultat!