Grusbyte i föreningens lekmiljöer

Grusbyte i lekmiljöer

Jobbet påbörjas måndagen den 3 juni. Allt grus byts i våra olika lekområden.

Jobbet är som alla förstår logistiskt svårt.

  • Det är mycket grus som ska ut och minst lika mycket som ska in.
  • Det är mycket trafik på gatorna utanför.
  • Det är trångt för maskinerna inne på våra gårdar.

Alla som rör sig på gårdarna, vuxna som barn, bör därför vara extra uppmärksamma under tiden som arbetet pågår.

Porten på Mjölnaregatan planeras att främst användas då det går bäst att stanna där utan att hindra annan trafik.

Konsekvensen blir dock att mycket av transporterna på området kommer ske via passagerna mellan våra gårdar. Det blir trångt, därav uppmaningen om allas extra uppmärksamhet vid in- och utpassering.

Grindar och portar kommer också att stå öppna på ett annat sätt än vi är vana vid.

Brf Örnen i Malmö

Styrelsen