TRAFIKHINDER på Spångatan

Det har kommit ett svar från Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret på styrelsens brev angående den ökande trafiken på Spångatan:

TN-2018-4142

Hej,

Tack för era synpunkter angående trafiken på Spångatan. I samband med sommargatan på Friisgatan har det genomförts trafik- och hastighetsmätningar. De visar tendenser på att trafiken har ökat på Spångatan under sommarhalvåret, däremot har inte hastigheterna ökat. För att öka tryggheten på Spångatan undersöker vi därför möjligheten att lägga ut tillfälliga farthinder, likt de som finns på Södra Förstadsgatan. I så fall planerar vi att placera dem vid övergångsstället intill Mjölnaregatan.

Med vänliga hälsningar

Elin Engqvist
trafikplanerare

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret

Stadsutvecklingsavdelningen
205 80 Malmö

Lämna ett svar