Fasadrenoveringen – aktuellt läge

Information om fasadrenoveringen Mjölnaregatan/Spångatan

Här kommer en kort statusuppdatering (2017-09-19):

  • Några fönster kvarstår att måla. Troligtvis avslutat denna vecka.
  • Målningen av fasaderna är påbörjad. Det finns en hel del utsmyckning som tar tid att måla.
  • Murningsarbete och lagning av skadade fasadpartier pågår parallellt.
  • Visst plåtarbete ska också utföras men det dröjer ytterligare lite tid innan det är dags för det.
  • Grunderna görs vid till sist när ställningarna har rivits och man kommer åt bättre.

Löpande information sätts alltid upp i de berörda trapporna och på föreningens anslagstavla vid stora grinden mot Spångatan.

Lämna ett svar