RÖDA SOPBILAR

RenoNords miljöbil – kommer att synas fr o m april 2017.

LITEN ÄNDRING AV SOPHÄMTNINGEN

VA Syd har ett nytt avtal med Malmö kommun om hämtningen av organiskt avfall och restavfall. Det är RenoNorden, som från och med 1 april 2017 hämtar detta avfall. De har röda miljöbilar, om någon skulle undra. Avfallet töms dock som vanligt fortfarande tisdagar och fredagar hos oss. Övriga sorteringsfraktioner töms som tidigare av RagnSells.

Lämna ett svar