Från BostadsrättsMässan i oktober 2016

BostadsrättsMässan i Malmö, oktober 2016

Bostadsrättsmässorna beskrivs som de största mötesplatserna för bostadsrättsföreningar, både styrelseledamöter och ordinarie delägare. Denna gråa, blåsiga och något kyliga lördag den 8 oktober 2016 var det ganska glest med besökarna på Malmömässan. Förutom reklam och information bjöds det också på en hel del förtäring. Det måste finnas en föreställning om att mässbesökare lever på godis, kakor och kaffe även om vissa utställare faktiskt bjöd på äpplen också. Mässans hundratalet utställare representerade allt mellan himmel och jord för Malmös bostadsrättsföreningar, eller i varje fall allting mellan takbeläggning och rörstammar och allting som finns däremellan i en fastighet. Bredbandsleverantörer lovade ut fantastiska bandhastigheter till förbluffande låga kostnader.

Ska vi kanske testa en sådan i stället för den traditionella julgranen på gårdarna?
Ska vi kanske testa en sådan i stället för den traditionella julgranen på gårdarna?

Lämna ett svar