Rapport från föreningsstämman 2016

Brf Örnens föreningsstämma 2016

Årets föreningsstämma hölls torsdagen 21 april 2016, några veckor senare än föreningsstämmorna normalt brukade hållas. Anledningen till senareläggningen är föreningens nya stadgar, antagna under hösten 2015. Motionstiden har i de nya stadgarna flyttats fram till den första april från att tidigare ha varit den siste januari. Delägarnas motioner och styrelsens besvarande av motionerna kommer fortsättningsvis att anslås på anslagstavlorna i trapphusen, men inte läggas med i årsberättelsen.

Det var mellan 44-45 anmälda röstberättigade delägare till stämman; tyvärr kom bara 35, motsvarande cirka 20 procent av samtliga lägenheter. De som kom hälsades varmt välkomna av föreningens ordförande Pia Sjöstrand och leddes med sedvanlig bravur och pondus genom dagordningen av mötets ordförande Ewa Glimhed. Protokollförare Sven-Arne Sjöstrand höll flyhänt i pennan. Vår förvaltare Agne Johansson, Frontnine, ser ljust på den ekonomiska framtiden för föreningen.

Under 2015 avslutades den mångåriga renoveringsprocessen av Tornhuset med försäljning av den tredje lägenheten.

Stämmans presidium. Ewa och Sven-Arne lyssnar uppmärksamt på en föredragning.
Stämmans presidium. Ewa och Sven-Arne lyssnar uppmärksamt på en föredragning.

Frontnine förväntar sig ett förbättrat ränteläge framåt och Agne lovordade också den avgående styrelsen för sitt stora engagemang och den skickliga förvaltningen av föreningens fastighetsbestånd.
Kassaflödesanalysen ser bra ut för föreningen – under 2015 var det fyra miljoner kronor mer i ingående kassaflöde än under 2014. (Dan Lövgren från vår tekniske förvaltare Örehus deltog också i stämman.)

Pia meddelade, att styrelsen hade förväntat sig ett planerat nollresultat i 2015 års bokslut, men några förargliga reparationsbehov av maskiner i slutet av 2015 spräckte denna planering. 2016 års avgift har ännu inte höjts, utan styrelsen avvaktar utvecklingen av ränte- och lånesituationen. Trots mycket låg inflation höjs tyvärr driftskostnaderna för föreningen, då olika aktörer på marknaden inte drar sig för att lägga på höjda kostnader.

Efter beslutet om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och val av den nya styrelsen efter valberedningens förslag vidtog fika och en stunds trevligt mingel i personalrestaurangen på Stadskontoret, där föreningsstämman som vanligt hölls.

*

I samband med en frågestund under och efter stämman kunde Pia också svara på frågor om underhåll och Jan Niskala om bredbandet. Det stora underhållsarbetet som nu i dagarna har påbörjats på den östra gården och som beräknas ta cirka tio veckor kostar i runda tal 800 000 kronor. Då ingår inte någon renovering av de två ”änglaväggarna” även om dessa är tämligen slitna vid detta laget. Eftersom de är konstverk, måste en särskild renovering företas med hjälp av konstnärerna själva.

Jan Niskala från styrelsen kunde hålla med en frågeställare om att vårt bredband är långsamt och svajigt ibland, särskilt vid toppbelastningstider på kvällar och helger. Det är också oklart, om svajigheten beror på bredbandsleverantören Bredbandsbolaget, eller på att ”luften är tjock” med trådlös kommunikation i vår närhet så här i mitten av Malmö. Styrelsen har frågan aktuell inför framtida omförhandling av eventuell bredbandsleverantör.

Lämna ett svar