Föreningens nya stadgar

Brf Örnen har nya stadgar

Måndagen den 23 november 2015 hölls så den andra extra föreningsstämman för att besluta om våra nya stadgar.

Tidigare under hösten ordnade styrelsen ett informationsmöte i frågan och i början av november hölls den första extra föreningsstämman, då stadgeändringsförslaget tillstyrktes.

De nya stadgarna är antagna
De nya stadgarna är antagna

Måndagens föreningsstämma hölls i styrelserummet med ingång från Norra Skolgatan 9. Det var sammanlagt 15 mötesdeltagare närvarande; av dessa hade 12 rösträtt och mötet beslutade enhälligt, att anta de föreslagna nya stadgarna.

Gå till sidan med de nya stadgarna: Brf Ornen Malmo Stadgar 2015