Från informationsmötet om stadgeändring

Christina Fregne från Jurideko höll i informationen om de föreslagna stadgeändringarna
Christina Fregne från Jurideko höll i informationen om de föreslagna stadgeändringarna

Styrelsen har föreslagit att vår bostadsrättsförening antar nya stadgar under 2015. Varför ändra stadgarna? Föreningens nuvarande stadgar har gällt i ungefär tio år, och de behöver moderniseras och anpassas till nu gällande lagstiftning. Det har hänt mycket under de senaste tio åren när det gäller lagstiftningen kring bostadsrätter, försäkringsbolagens praxis och hyresnämndernas beslut. Samtidigt förtydligas vissa avsnitt så att stadgarna ska utgöra ett bättre stöd för alla parter. För att anta de nya stadgarna måste sedan beslut tas av två extra föreningsstämmor. Kallelser till dessa kommer efter det genomförda informationsmötet.

Informationsmötet hölls torsdagen den 17 september på den ”vanliga” träffpunkten på Stadshusets restaurang på Torpgatan. Mötet hölls i den mindre lokalen Fisketorget och det kom sammanlagt 31 delägare och styrelsemedlemmar.

Christina Fregne, jurist inom området bostadsrättsjuridik har hjälpt styrelsen att formulera ett nytt och modernt stadgeförslag. I stället för att ”lappa och laga” på de gamla stadgarna föreslog hon således att vi skall anta helt nya stadgar. Viktiga punkter som har förtydligats är bostadsrättshavarens (= delägarens) rättigheter och skyldigheter och var gränsen går mellan ansvaret för den egna lägenheten och var föreningens ansvar tar vid för fastigheten och dess installationer. Användingen av bostadsrätten har förtydligats med tanke på andrahandsuthyrning och inneboende samt vilka risker det finns med att kunna förverka rätten till bostaden.

Det ställdes många frågor kring stadgeändringsförslagen och även frågor kring själva förhållandena i bostadsrätten. Styrelsen kommer att behandla de senare frågorna och återkomma med information.

Lämna ett svar