FORTSATT UNDERHÅLLSARBETE HÖSTEN 2015

Målning på Lilla gården

Föreningen fortsätter nu med målningsarbetena under hösten. Det är Lilla gården som står på tur för en uppfräschning av de vita partierna i balkonger och andra konstruktioner. Styrelsen räknar med att tiden kommer att räcka till under den korta tid som återstår av målningssäsongen. Den Stora gården måste anstå till nästa år eftersom den tar cirka 10 veckor i anspråk.

Arbetena påbörjas vecka 37- i början av september. Hela arbetet inklusive tvättning beräknas ta ungefär 5 veckor. Arbetet på Lilla gården är planerat att kunna ske helt med lift och rörliga ställningar. Väggmålningen är inte inkluderad i underhållsarbetet.

Alla delägare med balkonger och uteplatser på Lilla gården kommer att bli berörda av tvättnings- och målningsarbetet och måste se till att tömma och skydda möbler, markiser och annat.

Denna information har delats ut i brevlådorna till direkt berörda lägenheter och har även anslagits på föreningens anslagstavla.

Lämna ett svar