Var vaksam på oinbjudna besökare!

(På förekommen anledning)

BURGLARBIRD

 

Släpp inte in vem som helst i föreningen!

Kolla vem du har i porttelefonen, tryck alltså inte bara på öppnaknappen!

Släpp bara in egna gäster och bekanta!

Återkommande reklamutdelare har tagg via sina huvudmän och behöver alltså inte ringa på porttelefonerna.