Ny informationsbroschyr

Välkommen som fastighetsägare

Styrelsen i brf Örnen har producerat en fyrasidig informationsbroschyr om vad det innebär att vara fastighetsägare/delägare i en bostadsrättsförening. Broschyren kommer att delas ut till gamla och nytillkomna delägare i föreningen och kan även läsas här på nyhetssidan och permanent på sidan INFORMATION/Ny medlem i Brf Örnen Malmö.

Välkommen som fastighetsägare i brf Örnen

Lämna ett svar