Ommålning av plåttaken – en lägesrapport

Ommålningen av plåttaken på tre av föreningens fastigheter startade i mitten av april i år (2014). Nu har målarna hunnit fram till det långa huset i anslutning till Tornet på innergården. Några delägare kanske frågar sig, hur länge till arbetet ska hålla på, med ställningarna som är i vägen i gångar och på våra balkonger. Målaren som jobbar just nu (15 juli) räknar med att det kan ta några veckor till maximalt. Arbetstiden är beroende av vädret – den färg som appliceras måste hinna torka innan nästa skikt kan sprutas på.

Det kan tyckas att målningsarbetet har tagit ovanligt lång tid i anspråk och sedd ur irritationssynpunkt är det bara att hålla med. Arbetet förväntades från början att ta sammanlagt 13 veckor för båda etapperna (inklusive allt ställningsarbete) så den beräknade sluttidpunkten passerades först i söndags den 13 juli. Nu hoppas vi att vädret står oss riktigt bi i fortsättningen så att avslutningen går smidigt. Ur ekonomisk synpunkt är det ingen fara för föreningen – arbetet betalas per färdigmålad kvadratmeter och inte per tidsenhet.

20140716-230233-82953296.jpg

20140718-112504-41104327.jpg

Comments

  1. Erina says:

    En lokal ff6r sammankomster samt spel och lek finns ve4l redan och likase5 ett kotnor. Om det inte ge5r att hyra ut se5 e4r kanske ge4strum ff6r medlemmar ne5got att prova men det kre4ver kostnader ff6r anskaffning av mf6bler mm. Ff6r egen del tror jag knappast att vi skulle utnyttja ett ge4strum. Cykelrummen e4r ve4ldigt tre5nga. Behf6ver vi kanske mer yta till cykelff6rvaring?

Lämna ett svar