Vi har Sveriges bästa förvaltare

Borätt Forum genomför varje år en skötarundersökning. I år har undersökningen kartlagt fastighetsskötseln i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultatet i samtliga tre städer visar liknande mönster: föreningar som har en egen anställd skötare är mest nöjda, medan föreningar som anlitar Riksbyggen är generellt sett minst nöjda.

I samband med undersökningen kontaktade Borätt Forum 1 600 föreningar fördelade på de tre storstadsregionerna. Nästan 1 400 eller 87,50 procent av de tillfrågade svarade på telefonenkäten och fick ange betyg på en skala mellan 1-5. De variabler som undersöktes var

  • Återkoppling
  • Tillgänglighet
  • Snabbhet
  • Social kompetens hos skötaren
  • Kompetens hos skötselfirman

Årets bästa skötarbolag blev Örehus Förvaltning i Malmöregionen och bl a Brf Örnens tekniske förvaltare. AretsSkotare_MedaljerÖrehus är snabba i återkopplingen, lever nära sina kunder (deltar regelbundet på styrelsemöten och på möten i det tekniska utskottet) och lovar väldigt få saker som de inte kan hålla. Enligt kunderna är Örehus också lätta att nå. VD i Örehus är Dan Lövgren.

Brf Örnen ber att få gratulera både Örehus Förvaltning och Dan Lövgren till årets välförtjänta utmärkelse!

(Artikeln hämtad så gott som i sin helhet från informationssida från Borätt Forum.)

Lämna ett svar