Info om SVT-play på datorn och TV-avgift

TV-avgift

Radiotjänst
Det har dykt upp en fråga kring TV-avgift och datorer och vi tänkte  försöka förtydliga informationen kring detta.

För det första, TV-avgift och TV-licens är samma sak. ”TV-avgift” är bara ett modernare namn. TV-avgiften är en skatt på innehav av tv-mottagare. En tv-mottagare är den antennkabelanslutning som sitter i TV-apparater, vissa TV-kort på datorer och digitalboxar som gör att den signal du får från antennkabeln kan bli en bild. Skatten är först och främst till för att finansiera ”Public Service”-kanalerna.

Vanliga datorer med internetuppkoppling har vanligtvis inte TV-kort. Där strömmas t.ex. SVT-play från internet med vanlig internettrafik och detta är du inte skyldig att betala TV-avgift för. Men det ska väl också tilläggas att utan finanser från TV-avgiften skulle inte våra reklamfria kanaler finnas.

Lagen om TV-avgift utformades långt innan internets tid och kan därför inte innefatta Webb-TV än eftersom det inte finns en bra lösning på hur det ska finansieras. SVT-play finansieras idag av de som betalar TV-avgift, men eftersom fler och fler väljer att konsumera SVT-program genom datorn ser SVT ett problem med framtida finansiering. Till dags dato finns ingen lösning färdig.

Så, för att sammanfatta:

  1. Juridiskt sett betalar du inte TV-avgift för att få titta på SVT:s program utan det är för själva innehavet av TV-mottagaren.
  2. SVT-play på datorn = TV-avgift behövs inte
  3. Innehav av TVmottagare = TV-avgift obligatorisk
  4. Mer info om SVT-play här

 

Comments

  1. Martin Nilsson says:

    Intressant att detta publicerades bara en vecka innan det blev känt att SVT skulle börja sända sina kanaler fritt på internet. Finns det en internetuppkopplad dator, surfplatta eller så kallad smart mobiltelefon i hushållet så skall TV-licens betalas. Punkt två här ovan stämmer alltså inte.

    Vi som på grund av fullständigt ointresse inte äger TV-mottagare är måttligt förtjusta över detta. Jag uppskattar inte heller att påtvingas kostnader för kabel-TV via föreningens månadsavgift. Är det inte hög tid att låta medlemmarna själva välja sin mediekonsumtion? SVT har vi uppenbarligen tillgång till utan inblandning av Com Hem.

Lämna ett svar