FÖRENINGSSTÄMMA 2013

2013 års föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 11 april kl 19.00. Lokal kommer att meddelas senare.

Motioner kan lämnas t o m den 3 februari 2013 till styrelsen. Du kan lägga din motion i styrelsens brevlåda i passagen vid den stora grinden mot Spångatan. Kallelse med anmälningsblankett och möteshandlingar kommer att delas ut senast två veckor före föreningsstämman.

Comments

 1. Christina Hsu says:

  Tack för era kommentarer. Jag har missat att det står så i stadgarna, men tycker det är väl tidigt inför stämman. Hade förslag jag hade velat lägga, men alltför sent blev påmind om och hade inte en möjlighet att få ihop något på så kort varsel.

  • Admin Örnen says:

   Ok. Ja det gäller att vara tidigt ute och som sagt, man kan lämna in motioner året om. För oss boende som sitter i styrelsen och träffas en gång i månaden är det datumet precis så vi hinner förbereda och behandla inkomna motioner och annat material innan årsstämman.

 2. Pia Sjöstrand says:

  Jag vill lämna en kommentar till det som Christina Hsu skriver.

  I våra föreningsstadgar (§ 25) står att om man som medlem vill lämna förslag till stämman ska detta göras senast 31 januari eller inom en senare tidpunkt som styrelsen kan bestämma. Detta gäller varje år och är så att säga standard i vår bostadsrättsförening.

  För att inte medlemmar ska missa motionsdatum brukar styrelsen ca 2 ve innan månadsskiftet jan/feb som en service påminna om att tiden för motioner går ut. Då passar vi också på att meddela om vi har utökat tiden för motioner, så som vi har gjort i år till 3 februari.

 3. Christina Hsu says:

  Det är ju inte så svårt att ha en e-mailadress man skickar in till annars…Dessutom är det ju lite sådär att meddela att ev. motioner skall vara inne 3 februari och informera om detta en vecka innan.

  • Admin Örnen says:

   Hej. Motioner får lämnas när som helst under hela året. Ju tidigare desto bättre. Vi ville bara påminna om senaste datum eftersom vi bara har två möten att behandla allt inkommande innan själv årsstämman.

 4. Mark Eriksson says:

  Hej.

  Varför gör det inte mer en online tjänst att faktiskt lämna motioner via hemsidan?

  På detta sätt kommer merpart av bostadsrättsinnehavarna i föreningen blir aktiva.

  Det är inte alla som orkar att skriva det i ett word-dokument och sedan lämna in det. Bättre att allting är transparent här genom hemsidan.

  M V H

  /Mark

  • Admin Örnen says:

   Hej och tack för ditt förslag. Bra tycker vi, men det finns flera anledningar till att vi inte kan ta emot motioner via kommertarer i kommentarsfältet. Bland annat att en motion är en formell handling som tas upp och behandlas av styrelsen på en årsstämma och ska kunna arkiveras och protokollföras, det blir svårt med kommentarer i ett kommentarsfält. Nr2 är att det bara är medlemmar i en förening som kan lämna in en motion till årsstämman. I ett kommentarsfält kan vem som helst på nätet skriva och dessutom vara anonym.

   Dock ska vi ta med oss ditt förslag och se om vi eventuellt kan upprätta ett formulär där man måste ange namn och lägenhetsnummer och på så sätt skicka in sitt motionsdokument elektroniskt som ett alternativ till den vanliga brevlådan. Vi undersöker saken och återkommer.

Lämna ett svar