Grundbultarna i en bostadsrätt

Bostadsrätterna är en rikstäckande service- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Med 6.000 föreningar som medlemmar är det också den största bostadsrättsorganisationen. Utöver dessa finns även 15.000 bosparare. Bostadsrätterna bildades 1921 och hade redan då som mål att göra det enklare och stödja sina medlemsföreningar.

På deras hemsida http://www.bostadsratterna.se/ finns många intressanta uppslag för den intresserade. I en artikel  behandlar föreningen de grundprinciper som gäller för bostadsrätter:

Lämna ett svar