Valberedningen

Föreningens valberedning

Valberedningen utses vid en ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval till föreningens styrelse samt förslag till arvode. Styrelsens huvudsaklige uppgifter är att sköta underhållet av föreningens fastigheter och dess ekonomiska förhållanden. Till sin hjälp har styrelsen en teknisk och en ekonomisk förvaltare.

Valberedningen arbetar under hela verksamhetsåret med att leta efter lämpliga kandidater till nästa styrelse. Detta arbete intensifieras ju närmare vi kommer en ordinarie föreningsstämma.

Du som är intresserad av att kandidera till en styrelsepost i föreningen eller bara vill höra dig för är välkommen att kontakta någon i valberedningen. Du kan också höra av dig, om du har förslag på någon delägare som du känner och som du tror skulle kunna kandidera. Då kontaktar valberedningen den personen för ett samtal.

Sammankallande Péter Bódis Spångatan 16 F 070-09 52 609
Ledamot Lovisa Halje Spångatan 14 H lovisa.halje@gmail.com
Ledamot Pernilla Åman Spångatan 14 C

Hör gärna av dig!