Trivsel

Bollspel på gården

Med jämna mellanrum klagar de boende i Örnen på att man störs av att det spelas boll lite hur som helst i föreningen. För allas trivsel ombedes alla därför respektera vilka trivselregler som gäller bollspel i Brf Örnen. Bollspel ska ske på någon av föreningens gräsmattor och på ett sådant sätt att man visar hänsyn till övriga boende och personer som i övrigt vistas på gården. Fotboll får tyvärr inte plats i föreningen, är du fotbollsentusiast hänvisas du istället till fotbollsplanen bakom Monbijouskolan.

Cyklar ställs på gården i cykelställen eller i cykelkällare

Det händer att medlemmar ställer sina cyklar i trapphusen eller på loftgångarna. Styrelsen vill påminna om att detta är strängeligen förbjudet, då det hindrar brandutrymningsvägarna. Cyklar ställs på gården i avsedda cykelställ. Vi ber vi dig visa hänsyn och inte ställa cykeln där det försvårar framkomligheten t.ex. i passager o.dyl. Vill du inte ha din cykel på gården, använder du någon av föreningens cykelkällare.

Bortforsling av cyklar

På årsstämman år 2002 voterades om och godkändes styrelsens förslag om att cyklar som ställs i trapphusen eller på loftgångar, får avlägsnas av föreningen och endast kan hämtas ut av rättmätiga ägare efter betalning av en administrationsavgift på 200 kronor. En avgift som oavkortat kommer att gå till föreningens medlemsaktiviteter. Detta innebär att cyklar som påträffas i trapphus eller på loftgångar direkt kommer att forslas bort.

Fordon på gården

Eftersom gårdens beläggning inte tål onödig belastning tillåts inga fordon på gården. Vaktmästare och servicebilar till föreningen är de enda fordon som undantas dessa generella regler för transporter in och ut. Bor du på gården och har tunga lyft så kan du låna föreningens flyttvagn. Kontakta vaktmästaren för bokning av vagnen. Observera att motorcyklar inte hör hemma på gården alls och får inte parkeras där.

Tvättider

Tvättstugorna får användas alla veckodagar. Du bokar tid på bokningstavlan som finns i anslutning till tvättstugan. Använd alltid låskolven med ditt lägenhetsnummer. På bokningstavlan finns tre olika tvättpass: kl. 08 -12, 12-16 samt 16-20.

Respektera bokad tvättid

Många medlemmar känner det störande att bokad tvättid inte alltid respekteras. Även om all tvätt hänger på tork, börja inte tvätta under annan medlems tvättpass utan att först ha frågat om lov.

Tvåtimmarsregeln

Bokad tvättid kan tas i anspråk av annan medlem om den medlem som bokat tvättiden inte påbörjat sitt tvättpass när 2 timmar har gått. Vet du redan när du bokar din tvättid att du kommer att bli sen sätter du upp ett meddelande om detta på bokningstavlan.

Strömmen bryts på natten

Vissa medlemmar respekterar tyvärr inte tvättiderna och väljer att tvätta utanför de ordinarie tiderna. Då detta är störande för de medlemmar som bor granne med tvättstugorna, bryts strömmen därför kl. 21 på kvällen och kopplas åter in kl. 07 på morgonen.

Grill

Varje sommar brukar styrelsen få förfrågningar om vilka regler som gäller om man vill grilla på sin balkong/uteplats. Det är tillåtet att grilla på balkongen/uteplatsen om nedanstående regler följs:

 • Visa hänsyn när du grillar t.ex. genom att placera grillen så att röken stör dina grannar så lite som möjligt
 • Tändvätska är inte tillåtet att användas
 • Om möjligt använd elektrisk grill
 • För att minska brandrisken ha alltid en hink med vatten stående i närheten
 • Respektera dina grannar om de störs av ditt grillande.

Rökning

Av hänsyn till allas trivsel är rökning inte tillåten i Brf Örnens allmänna utrymmen och gemensamhetslokaler. Rökförbudet omfattar:

 • Trapphus
 • Hissar
 • Tvättstugor
 • Källargångar
 • Källarförråd
 • Relaxavdelning och solarium
 • Övernattningslägenhet
 • Kasta inte fimpar på marken på gårdarna. Tänk på de många små barnen som bor i föreningen!

Paraboler inte tillåtna i Brf Örnen

Brf Örnen har kabel-TV från comhem, vilket ger alla medlemmar möjlighet att välja mellan många olika TV-kanaler. Privata parabolantenner är inte tillåtna. Medlemmarna har beslutat detta på en föreningsstämma.

Rastning av husdjur på gården

Styrelsen vill påpeka att det inte är tillåtet att rasta/valla sina husdjur (hundar, katter etc.) på gården, då detta är en sanitär olägenhet. Istället hänvisas till rastgårdarna i närområdet. Skyltar om förbud mot rastning av husdjur finns uppsatta på gårdarna.

Information om regler för föreningens utemiljö

(Uppdaterat av styrelsen i augusti 2014)

Varje år får styrelsen frågor rörande ombyggnationer, ändringar av staket samt inredning av balkonger med mera. Vi har alla ett intresse av att Örnen och de gemensamma ytorna framstår i ett snyggt, fräscht och trevligt skick. Därför har styrelsen utarbetat följande gemensamma riktlinjer:

Inglasning: Inglasning av uteplatser/balkonger tillåts inte. Inte heller andra fast förankrade tak är tillåtet att bygga. Det som står till buds i form av takskydd är markiser. Föreningen har sedan tidigare utfärdat riktlinjer för färgsättningen av markiser och eventuellt balkongskydd.

Balkongskydd: Om endast balkongskynken används ska dessa hållas i grönt/vitt.

Markiser på tegelröda fasader:
(Mjölnaregatan, Norra Skolgatan, Föreningsgatan och delar av Spångatan)
Färgerna hålls i grönt/vitt, rött/vitt, enfärgat grönt eller enfärgat rött.

Markiser på gula tegelstensfasader:
(Delar av Spångatan)
Färgerna ska hållas i grönt/vitt, gult/vitt eller enfärgat grönt.

Färgval för markiser: Eftersom det kan vara svårt med färger och färgval har styrelsen tagit fram färgnyanser av grönt, rött och gult som det är  lämpligt att hålla sig så nära som möjligt till. Färgval enligt NCS-systemet (observera att färgproverna kan anta olika nyanser beroende på vilken typ av datamaskin/printer som används):

Grönt S 7020-B90G
Grönt S 7020-B90G
Röd S 4050-Y90R
Röd S 4050-Y90R
Gul S 0560-Y
Gul S 0560-Y

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uteplatser, staket, buskar, hägn: Uteplatsernas tomtgränser ska huvudsakligen bestå av levande växter, typ buskar/häck, gärna stöttat av grönt trådhägn. Om trästaket sätts upp, måste det anpassas till omgivningen och endast sättas upp i en höjd av max 1,5 meter ut mot gården och 1,8 meter mot grannar, och passager. Befintliga staket/hägn som inte följer dessa riktlinjer och som sätts upp utan styrelsens medgivande kan bostadsrättsinnehavaren bli ålagd att ta bort igen. Om du har en balkong tänk då också på din granne som bor under dig – vattna dina växter så att vatten inte rinner ner på balkongen/uteplatsen under.

GronaLov_Baard_1

Ladda ner en sammanfattning av föreningens ordnings- och trivselregler!

Sammanfattning av ordnings- och trivselregler (pdf)

LJUNG_1