Info om SVT-play på datorn och TV-avgift

TV-avgift

Radiotjänst
Det har dykt upp en fråga kring TV-avgift och datorer och vi tänkte  försöka förtydliga informationen kring detta.

För det första, TV-avgift och TV-licens är samma sak. ”TV-avgift” är bara ett modernare namn. TV-avgiften är en skatt på innehav av tv-mottagare. En tv-mottagare är den antennkabelanslutning som sitter i TV-apparater, vissa TV-kort på datorer och digitalboxar som gör att den signal du får från antennkabeln kan bli en bild. Skatten är först och främst till för att finansiera ”Public Service”-kanalerna.

Vanliga datorer med internetuppkoppling har vanligtvis inte TV-kort. Där strömmas t.ex. SVT-play från internet med vanlig internettrafik och detta är du inte skyldig att betala TV-avgift för. Men det ska väl också tilläggas att utan finanser från TV-avgiften skulle inte våra reklamfria kanaler finnas.

Lagen om TV-avgift utformades långt innan internets tid och kan därför inte innefatta Webb-TV än eftersom det inte finns en bra lösning på hur det ska finansieras. SVT-play finansieras idag av de som betalar TV-avgift, men eftersom fler och fler väljer att konsumera SVT-program genom datorn ser SVT ett problem med framtida finansiering. Till dags dato finns ingen lösning färdig.

Så, för att sammanfatta:

  1. Juridiskt sett betalar du inte TV-avgift för att få titta på SVT:s program utan det är för själva innehavet av TV-mottagaren.
  2. SVT-play på datorn = TV-avgift behövs inte
  3. Innehav av TVmottagare = TV-avgift obligatorisk
  4. Mer info om SVT-play här