Styrelsemöten

BRF Örnens styrelsemöten 2019 – 2020 

Alla styrelsemöten hålls i styrelselokalen i hörnet Norra Skolgatan/Spångatan.

2019 (alla möten hålls från kl.19:00)   
Tisdag 18e juni
Tisdag 27e augusti
Tisdag 24e september
Tisdag 29e oktober
Tisdag 10e december

2020
Tisdag 28e januari
Tisdag 17e mars

Föreningsstämma
OBS! Föreningsstämma 2020 är flyttad till tisdagen den 8e september.
Läs mer här

Det går att skriva motioner kontinuerligt under hela verksamhetsåret och lämna in till styrelsen. Det är motionsstopp inför föreningsmötet den 1 april 2020.

Välkommen till stämman!