Styrelseledamöter

Webbadress: www.ornen.nu E-post: brfornenmalmo@gmail.com

Styrelse och övriga funktionärer 

OBS! Eventuella felanmälningar skall INTE göras till styrelsen.
Det finns anvisningar och telefonnummer till rätt instanser på hemsidan under rubriken Felanmälan och på anslag i trapphusen! Aktuella telefonnummer finns även på sidan två av varje Nyhetsbrev.

Ordförande Pia Sjöstrand Mjölnareg 6A 040-23 59 97
Vice ordförande Jan Niskala Spång 18D
Ledamot Sanny Hell Norra Skolg 5 0709-10 21 43
Ledamot Stefan Johansson Mjölnareg 4 040-30 32 36
Ledamot Ermin Sadikovic Spång 0700-45 02 50
Suppleant Pär Halje Spång 14H 0739-56 50 68
Suppleant Sofie von Homeyer Spång 12 0709-24 87 98
Suppleant Pavle Marjanovic Spång 18E 0739-88 95 08
 *  *  *  *
Redaktör/Valberedning Péter Bódis Spång 16F 0700-95 26 09
Övernattningslägenhet Sharon McGlinn Spång 14i 040-97 30 14
Brandskydd Heidemarie Petersson Norra Skolg 1 040-23 42 95
 *   *  *   *
Ekonomisk och teknisk förvaltare Örehus Fastighetsförvaltning AB Tel: 040-23 43 00
Michael Andersson
Fax: 040-23 43 82
Epost: info@orehus.se