Styrelseledamöter

Webbadress: www.ornen.nu E-post: brfornenmalmo@gmail.com

Styrelse och övriga funktionärer 

OBS! Eventuella felanmälningar skall INTE göras till styrelsen.
Det finns anvisningar och telefonnummer till rätt instanser på hemsidan under rubriken Felanmälan och på anslag i trapphusen! Aktuella telefonnummer finns även på sidan två av varje Nyhetsbrev.

 
       
Vice ordförande Ermin Sadikovic Spång.  
       
Ledamot Stefan Johansson Mjölnareg. 4 040-30 32 36
       
Ledamot Sofie von Homeyer Spång. 12 0709-24 87 98
       
Ledamot Srdjan (Sigge) Fojs Spång. 16F  
       
Suppl./ Sekr. Pär Halje Spång. 14H 0739-56 50 68
       
Suppl./ Vice sekr. Fredrik Florenius Spång. 16F  
       
 
       
       
Redaktör Péter Bódis Spång. 16F 0700-95 26 09
       
Övernattn.lgh Sharon McGlinn Spång. 14i 040-97 30 14
       
Brandskydd Heidemarie Petersson Norra Skolg. 1 040-23 42 95
       
       
       
Teknisk och ekonomisk

Örehus Fastighetsförvaltning AB
Spångatan 11, plan 2
211 44 Malmö

   
  Telefontid: mån-tors kl. 10-12 E-post:
info@orehus.se
040-23 43 00

 

 

     
Kontakta styrelsen Örehus Fastighetsförvaltning AB
Att: Brf.Örnen
Spångatan 11A
211 44 Malmö

E-post:
brfornenmalmo@gmail.com

 

Då styrelsen består av flera olika personer som behöver tillgång till samma information föredrar vi att ni i första hand skriver direkt till vår e-postadress ovan.

De som vill skriva ett mer traditionellt brev är förstås mycket välkomna att göra så. Frankera brevet och skicka till adressen ovan, vår fastighetsförvaltare kommer att ta emot brevet, skanna och vidarebefordra det till vår e-postadress.