Styrelseledamöter

Webbadress: www.ornen.nu E-post: brfornenmalmo@gmail.com

Styrelse och övriga funktionärer 

OBS! Eventuella felanmälningar skall INTE göras till styrelsen.
Det finns anvisningar och telefonnummer till rätt instanser på hemsidan under rubriken Felanmälan och på anslag i trapphusen! Aktuella telefonnummer finns även på sidan två av varje Nyhetsbrev.

Ordförande Jan Niskala Spång. 18D  
       
Vice ordförande Ermin Sadikovic Spång.  
       
Ledamot Stefan Johansson Mjölnareg. 4 040-30 32 36
       
Ledamot Sofie von Homeyer Spång. 12 0709-24 87 98
       
Ledamot Srdjan (Sigge) Fojs Spång. 16F  
       
Suppl./ Sekr. Pär Halje Spång. 14H 0739-56 50 68
       
Suppl./ Vice sekr. Fredrik Florenius Spång. 16F  
       
Suppleant Tina Johnsson Norra Skolg. 7  
       
       
Redaktör Péter Bódis Spång. 16F 0700-95 26 09
       
Övernattn.lgh Sharon McGlinn Spång. 14i 040-97 30 14
       
Brandskydd Heidemarie Petersson Norra Skolg. 1 040-23 42 95
       
       
       
Teknisk och ekonomisk Örehus Fastighetsförvaltning AB   040-23 43 00
  Spångatan 11, plan 2 E-post: info@orehus.se  
  211 44 Malmö   Fax 040-23 43 82
  Telefontid: mån-tors kl. 10-12