Information om styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Inom styrelsen är flera av ledamöterna, utöver det ordinarie styrelsearbetet, engagerade och involverade i olika utskott som t.ex. behandlar ekonomi, underhåll, IT, bredband och information.

Styrelsen arbetar målmedvetet och långsiktigt och planerar för att inte överraskas av några oförutsedda händelser vad gäller våra fastigheter. En aktiv ekonomisk och teknisk förvaltning anser vi också va oerhört viktigt för att bibehålla förening i gott skick.

Det är även styrelsen som har ansvar för föreningens gemensamma faciliteter såsom relaxavdelning och övernattningslägenhet. Vissa av de gemensamma faciliteterna sköts av några av föreningens medlemmar, vilka arbetar på uppdrag av styrelsen. Dessa personer arvoderas för sina insatser.

Styrelsen sammanträder cirka 8-10 gånger per år med uppehåll under sommarmånaderna.

Information från styrelsen läggs kontinuerligt upp på hemsidan och sätts upp på föreningens anslagstavlor. Information från styrelsen publiceras också regelbundet (4 ggr/år) i föreningens Nyhetsbrev.

Valberedning

Det är till Valberedningen som du anmäler ditt eller andras intresse för styrelsearbete. Vilka som sitter i Valberedningen och som du kan vända dig till hittar du på hemsidan under fliken Styrelsen, Ledamöter.