Bra att veta

Parkering/Boendeparkering

Brf Örnen har inget eget garage. Du får därför som boende själv hyra externt garage till bilar och motorcyklar.

På Malmö stads hemsida kan du hämta aktuell information om möjligheterna till s.k. boendeparkering på gatorna i vårt närområde.

Uppvärmningssystem

Hur fungerar Brf Örnens uppvärmningssystem? Uppvärmningssystemet är idag helt datoriserat och när värmen kopplas in styrs inte längre av ett bestämt datum i almanackan utan av en mängd andra faktorer, där såväl utomhus- som inomhustemperatur har avgörande betydelse.

Under en övergångsperiod dvs. när utomhustemperaturen ständigt pendlar mellan varmt och kallt, kan systemet oavsett hur modernt det än är kännas lite trögt. Detta beror bl.a. på att när temperaturen pendlar så ”luras” systemet ständigt att slå på eller av beroende på det aktuella väderläget och därigenom uppstår en fördröjning i värmeflödet.

I början av hösten när det börjar bli kallt ute tar det dessutom extra lång tid att värma upp hela kvarteret. Det är inte enbart elementen som skall värmas upp utan hela föreningens interna ledningssystem.

Detta fenomen kan hos några medlemmar tyvärr upplevas som att man har det kallt i lägenheten men vid mätningar som föreningen gjort visar det sig vanligtvis alltid att inomhustemperaturen ligger över rekommenderade värden.

Att man upplever det som kallt på hösten är kanske inte alls konstigt, efter en lång sommar där inomhustemperaturen nästan konstant legat på omkring +25°C.

Stäng fönster och balkongdörrar

Börjar det kännas kallt i lägenheten – stäng diverse fönster och balkongdörrar. Vid sina ronder i föreningen har styrelsen tyvärr kunnat konstatera att många medlemmar under värmesäsongen ständigt har fönster och balkongdörrar öppna. Detta är onödigt slöseri med både värme och pengar och drabbar oss alla negativt i föreningen.