Blanketter

Här finns broschyrer och standardiserade blanketter att ladda ner för olika sammanhang.

Informationsbroschyr för dig som är ny medlem
Välkommen till brf Örnen

Lista på örnens adresser och tillhörande lägenhetsnummer.
Lägenhetsnummer (äldre & nya)

Ansökan om tillstånd att göra ändringar i lägenhet.
bygglov-brf

Ansökan om andrahandsuthyrning
Ansökan andrahand

Blanketten för att notera störningar från grannlägenheter.
Finns både som Excelfil (kan fyllas i elektroniskt) och som PDF-fil som kan skrivas ut och fyllas i manuellt.
Störningsschema_2018 (Excel)
Störningsschema_2018 (pdf)