Avslag för fartbegränsning på Spångatan

Trafiksituationen på Spångatan

I november 2019 behandlade styrelsen ett förslag från en delägare om att införa fartbegränsning på Spångatan. I samband med att trafiken regleras under sommarmånaderna på den angränsande Friisgatan flyttas mycket biltrafik över till oss på Spångatan och att många bilister (och cyklister!) struntar i stopplikten i korsningen Norra Skolgatan och Spångatan gör inte saken bättre. Dessutom kör många bilister snabbt på den belamrade Spångatan.  En skrivelse sändes till förvaltningschef Anna Bertilsson på Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Styrelsen föreslog, att om den tunga trafiken på Spångatan inte kunde minskas eller tas bort helt så borde det i varje fall kunna installeras ett eller flera farthinder på gatan.

I ett första svar från Fastighets- och gatukontoret menade förvaltningen, att det kunde bli möjligt med att lägga ut tillfälliga farthinder på Spångatan.

Men, men –

Den tekniska nämndens trafikdelegation beslutade på ett sammanträde den 8 februari 2018 att ge avslag på föreningens framställan. Det anmärkningsvärda är att avslaget grundar sig på en tjänstemannautredning och ett tjänstemannaförslag på att avslå vårt förslag.

I den utredning som en tjänsteman har gjort på förvaltningen konstateras flera intressanta sakförhållanden:

  • Spångatan är 200 meter lång och är en livlig gata med bostäder, verksamheter och även en F-6-skola.
  • Det finns därför ett stort ”korsningsbehov” över gatan.
  • Under den senaste tioårsperioden har det inträffat 25 olyckor på Spångatan, 8 kollisionsolyckor (6 st mellan motorfordon och cyklister, en u-sväng och en mellan gående och cyklist) och 17 singelolyckor (10 gående och 7 cyklister).
  • Trafikflödet på Spångatan är 3 500 fordon/dygn, under sommarperioden 2018 när Friisgatan reglerades som gågata ökade trafikflödet med upp till 1 000 fordon/dygn.
  • Medelhastigheten på gatan är låg, under 30 km/h.

En kommentar: en låg medelhastighet utesluter ju självfallet inte bilister som kör mycket fort!

Trots innehållet i sin utredning föreslår tjänstemannen att vår framställan ska avslås, eftersom farthinder endast sätts upp på speciellt olycksdrabbade platser samt vid skolor. Det finns inget särskilt behov av farthinder ur trafiksäkerhetssynpunkt på just Spångatan.

Det är samma tjänsteman som nu föreslår avslag på vår framställan, som i ett tidigare brev meddelade, att det mycket väl skulle gå att placera ut inte en utan flera farthinder!

Beslutet kan inte överklagas enligt förvaltningslagen.

För dig som vill läsa ärendet:

Lägenhet till salu på Spångatan 16 F

Brf Örnen har lagt ut en nyproducerad/nyrenoverad lägenhet som har varit vakant till försäljning i början av februari 2019. Det rör sig om enrumslägenheten på 41 m2 på andra våningen på Spångatan 16 (gårdshuset). Den aktuella avgiften är 2 989 kr inkl värme, VA, kabel-tv, bredband samt bostadsrättstillägg. Begärt pris är 1 295 000 kronor eller högstbjudande.

Spångatan 16 F, ettan

Mäklarens beskrivning av objektet: ”Vi har nu nöjet att presentera denna suveräna lilla cityvåning på förträffligt läge invid Triangeln! Lägenheten är helrenoverad och erbjuder bland annat väldisponerade kvadratmeter och genomgående planlösning. Här bor man med gångavstånd till shoppingstråk, restauranger och allt vad Malmös stadsliv har att erbjuda. Lägg där till extremt goda pendlingsmöjligheter!”

TRAFIKHINDER på Spångatan

Det har kommit ett svar från Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret på styrelsens brev angående den ökande trafiken på Spångatan:

TN-2018-4142

Hej,

Tack för era synpunkter angående trafiken på Spångatan. I samband med sommargatan på Friisgatan har det genomförts trafik- och hastighetsmätningar. De visar tendenser på att trafiken har ökat på Spångatan under sommarhalvåret, däremot har inte hastigheterna ökat. För att öka tryggheten på Spångatan undersöker vi därför möjligheten att lägga ut tillfälliga farthinder, likt de som finns på Södra Förstadsgatan. I så fall planerar vi att placera dem vid övergångsstället intill Mjölnaregatan.

Med vänliga hälsningar

Elin Engqvist
trafikplanerare

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret

Stadsutvecklingsavdelningen
205 80 Malmö

Många paket i jul?

Inga problem!

Många paket i jul?

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen har liksom tidigare jular beställt extra containrar för kartonger och omslagspapper. De extra containrarna står vid sidan om skjulet på ”mellangården”.

Extra containrar för omslagspapper och kartonger.

 

Styrelsen skriver till Fastighets- och gatukontoret

Fartreglering behövs på Spångatan

Styrelsen har behandlat ett förslag från en delägare om att införa fartbegränsning på Spångatan. I samband med att trafiken regleras under sommarmånaderna på den angränsande Friisgatan flyttas mycket biltrafik över till oss på Spångatan och att många bilister (och cyklister!) struntar i stopplikten i korsningen Norra Skolgatan och Spångatan gör inte saken bättre. Dessutom kör många bilister snabbt på den belamrade Spångatan. Du kan läsa hela skrivelsen här!

Brev till Fastighets- o gatukontoret om trafiken Spångatan_181104

 

 

Ny förvaltningsorganisation 2018-11-01

Våra två förvaltare, den ekonomiska förvaltningen Fastighets AB Frontnine och den tekniska förvaltningen Örehus Fastighetsförvaltning AB går samman den 1 november 2018 och får ny adress mittemot portingången på Spångatan.

Information från Fastighets AB Frontnine:

Fastighets AB Frontnine går samman med Örehus Fastighetsförvaltning AB.

                       Nya kontaktuppgifter för administration och vid hyresfrågor:

                      Örehus Fastighetsförvaltning AB

                      Postnr                               211 44 Malmö

                      Besöksadress                 Spångatan 11, plan 2

                      Telefonnummer              040-23 43 00

                      Telefontid                         måndag-torsdag 10.00-12.00

E-mail                         info@orehus.se, även nuvarande e-mail adresser är i bruk tillsvidare.

Fastighetsskötsel, felanmälan och fastighetsjour berörs inte av förändringarna. (Se mera under felanmälan!)

Här är själva brevet från Frontnine: Info Frontnine – Örehus (1)

Information om vattenavstängning p g a värmeväxlarbyte

Meddelande från styrelsen:

Viktigt!

Vattnet kommer att vara avstängt måndagen den 1/10 kl 08.00-16.00 p g a av värmeväxlarbyte.

Vänligen håll era kranar stängda under denna tid.

(Tvättstugorna går ej att använda under denna tid.)

Obs!

Värmesystemet kommer att vara avstängt mellan torsdag 27/9—Måndag den 1/10.

Arbetet utförs av firma AG Malmström Rör AB.

2018 års underhållsarbete: Restaurering av ”Änglaväggen” – foton

Några foton från restaureringen av den stora ”Änglaväggen” på ”Mellangården”.

(Se artikeln om restaureringsarbetet!)

Färgproverna till ”Änglaväggen”

Målaren som gjorde underarbetet

Uppsättning av markörer för ”ringen” runt änglahuvudena

”Svampning” av ringen

Det restaurerade konstverket – ska nu hålla i ytterligare trettio år