Problem med vårt portsystem!!

Många av er har märkt att vårt portsystem inte fungerar som det skall. Man hör inte ringsignalerna och man kan inte öppna porten.

Orsaken till problemet är enligt tillverkaren SIEDLE ett fel på mjukvaran i porttelefonsystemet.

SIEDLE har arbetat intensivt med problemet och lyckats komma fram med en ny mjukvara och därmed en lösning på problemet. 

Tyvärr visade det sig inte vara ett helt enkelt problem att lösa ändå. För att kunna implementera den nya mjukvaran så måste de manuellt gå in i varje bostad och omprogrammera varje porttelefon var för sig.

Väl inne i bostaden så tar det bara ett par sekunder att koppla upp sig och omprogrammera porttelefonen.

SIEDLE och NOCAB (vår installatör av systemet) behöver därför komma in i era bostäder för att kunna omprogrammera porttelefonerna.

Omprogrammeringen är tänkt att börja vecka 36.

NOCAB kommer att kontakta er innan dess vid vilken tidpunkt de kommer (på samma sätt som de gjorde när de installerade de nya porttelefonerna). Skulle det inte fungera alls så prata med dem och föreslå en annan tid. 

Jag hoppas att alla kan hjälpa till så att vi har ett fungerande system snart igen.

MvhStyrelsen Brf Örnen

Föreningsstämma uppskjuten pga Covid-19

Nytt datum för Brf Örnens föreningsstämma 2020 är satt till den 8:e september kl. 19

Delägarna i Bostadsrättsföreningen Örnen i Malmö informeras härmed om uppskjuten stämma.

Årsstämman är uppskjuten pga Covid-19.

Årsstämma var planerad till den 19 maj men pga rådande läge med Covid-19 och de restriktioner som myndigheterna har infört, att max 50 personer får vistas tillsammans, har styrelsen beslutat att flytta årsstämman till hösten. Om läget är detsamma kommer vi att vidta åtgärder så stämman kan genomföras på ett säkert sätt för alla oss delägare.

Brf Örnens årsredovisning och revisions-berättelse är klara och underskrivna.

I nuläget så har folkhälsomyndigheten gjort en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av Covid-19 som styrelsen kommer att följa.

”Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare”.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Vänliga hälsningar
Styrelsen brf Örnen

Målning på Lilla Gården

Föreningen fortsätter nu med målningsarbetena under hösten. Det är Lilla gården som står på tur för en uppfräschning av de vita partierna i balkonger och andra konstruktioner. Styrelsen räknar med att tiden kommer att räcka till under den korta tid som återstår av målningssäsongen. Den Stora gården måste anstå till nästa år eftersom den tar cirka 10 veckor i anspråk.

Arbetena påbörjas vecka 37- i början av september. Hela arbetet inklusive tvättning beräknas ta ungefär 5 veckor. Arbetet på Lilla gården är planerat att kunna ske helt med lift och rörliga ställningar. Väggmålningen är inte inkluderad i underhållsarbetet.

Alla delägare med balkonger och uteplatser på Lilla gården kommer att bli berörda av tvättnings- och målningsarbetet och måste se till att tömma och skydda möbler, markiser och annat.

Denna information har delats ut i brevlådorna till direkt berörda lägenheter och har även anslagits på föreningens anslagstavla.

Oplanerat strömavbrott i Örnen

På grund av en misstänkt vattenläcka någonstans i föreningen stängdes strömmen kl11.02. Vad vi vet i nuläget är hela föreningen drabbad inklusive källare, trapphus och hissar.
Fastnar du eller någon annan i hissen ring Hiss i Skåne. 040-96 25 25


Vi har nu fått telefoninfo att vi har någon form av vattenintrång/-läcka förmodligen i något källarutrymme. Gör akutinsatser under eftermiddagen. Fått info att man vidtagit akutåtgärder och stängt av hissar och el för att dessa inte ska komma i kontakt med vatten
Reparationsarbete är påbörjat.


Enligt uppgift beräknas strömmen vara tillbaka kl 15-16.

Info om SVT-play på datorn och TV-avgift

TV-avgift

Radiotjänst

Det har dykt upp en fråga kring TV-avgift och datorer och vi tänkte  försöka förtydliga informationen kring detta.

För det första, TV-avgift och TV-licens är samma sak. ”TV-avgift” är bara ett modernare namn. TV-avgiften är en skatt på innehav av tv-mottagare. En tv-mottagare är den antennkabelanslutning som sitter i TV-apparater, vissa TV-kort på datorer och digitalboxar som gör att den signal du får från antennkabeln kan bli en bild. Skatten är först och främst till för att finansiera ”Public Service”-kanalerna.

Vanliga datorer med internetuppkoppling har vanligtvis inte TV-kort. Där strömmas t.ex. SVT-play från internet med vanlig internettrafik och detta är du inte skyldig att betala TV-avgift för. Men det ska väl också tilläggas att utan finanser från TV-avgiften skulle inte våra reklamfria kanaler finnas.

Lagen om TV-avgift utformades långt innan internets tid och kan därför inte innefatta Webb-TV än eftersom det inte finns en bra lösning på hur det ska finansieras. SVT-play finansieras idag av de som betalar TV-avgift, men eftersom fler och fler väljer att konsumera SVT-program genom datorn ser SVT ett problem med framtida finansiering. Till dags dato finns ingen lösning färdig.

Så, för att sammanfatta:

  1. Juridiskt sett betalar du inte TV-avgift för att få titta på SVT:s program utan det är för själva innehavet av TV-mottagaren.
  2. SVT-play på datorn = TV-avgift behövs inte
  3. Innehav av TVmottagare = TV-avgift obligatorisk
  4. Mer info om SVT-play här

 

Utökad info om TV utbudet

Med anledning av en inkommande fråga till styrelsen kring det analoga och digitala TV-utbudet har vi försökt förtydliga lite av informationen kring frågan. Se den uppdaterade sidan om både TV och Bredband här

Fråga: Varför har vi det TVutbudet vi har?

Svar: År 2010 gick föreningens avtal med ComHem ut. Vi begärde då in offerter från flera seriösa aktörer på marknaden och fick in förslag som låg i ungefär samma prisklass som tidigare. Den installerade tekniken som vi tidigare hade kunde inte leverera HD-tv, vilket är mer eller mindre en standard idag. Detta var ett krav vi tyckte var rimligt att ställa vid ny upphandling.
Vi tittade även på om vi skulle kunna erbjuda alla de 17 kanalerna som finns i det analoga utbudet som digitala alternativ att ingå för alla boende, men kostnaden hade då stigit så pass mycket att det hade påverkat månadsavgiften. Eftersom alla inte är intresserade av att betala för HD och alla digitala kanaler ansåg vi det mest rättvist att anta ett avtal som var billigt för de boende med möjlighet att var och en individuellt kunde utöka utbudet om man ville ha fler kanaler digitalt och i HD och då betala mer. Var och en får då betala för det utbud den vill ha och de som inte har TV eller vill ha digital TV slipper också betala för det.

I en stor förening som Örnen finns det många olika viljor, åsikter och behov. Vi ansåg det bäst att täcka grundutbudet till en rimlig peng och att var och en sedan kunde bygga ut sitt utbud efter tycke och smak.

Varför finns det 17 analoga kanaler och bara ett par digitala i vårt utbud? Varför finns inte alla 17 som digitala?

Styrelsen undersökte detta i upphandlingsskedet och den enda logiska lösning vi kom fram till var att ComHem så klart vill locka till köp genom att erbjuda ett generöst kanalutbud i lägre (analog) kvalitet till en mycket billig peng och på så sätt få kunder att köpa digitalkanaler för bättre kvalitet.
Vi undersökte möjligheten att köpa alla de 17 analoga kanalerna som digitala varianter och trodde vi skulle få ett kraftigt rabatterat pris, men det kunde inte erbjudas av någon leverantör. Vi hade då eventuellt behövt ta ut avgift av medlemmarna och ansåg det då bättre att var och en fick skaffa de extrakanaler de önskade själva.

Fråga: Hur kan jag få fler kanaler?

Vill man utöka sitt TV-kanalutbud kontaktar man ComHem och skriver ett eget avtal med dem så levererar de digitalbox och kanaler till er.

;

Kan man se digitala kanaler utan ComHemabonnemang?

Ja om man har rätt utrustning. Idag finns två typer av digitalboxtekniker

  • DVB-T som är för det marksända digitalnätet, det man oftast har i villor och sommarstugor
  • DVB-C (C står för Cable) och det är det som används i flerbostadshus, dvs lägenheter

För att du ska kunna se de digitala gratiskanalerna från ComHem behöver du något av följande

  1. TV med inbyggd DVB-C box, eller
  2. Extern DVB-C box du kopplar in i din platta TV.

Det kan också vara så att du har en platt-tv som är förberedd för digital-tv och har ett litet fack på sidan där man måste stoppa in en sådan här CA-modul som det heter. Men rådgör med ComHem först innan du köper utrustning.

De gamla tjocka TV-apparaterna kan inte ta emot digitala signaler alls, oavsett om man har digitalbox eller inte. Med den typ av TV som man i folkmun kallar tjockTV kan du bara se de analoga kanalerna, vilket i dagsläget är 17st

När du sedan har den där DVB-C boxen i TV:n eller inkopplad till TV:n ska du kunna slå över på digital kanal och då se SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen och SVT24 gratis utan abonnemang. ComHem har en lagstadgad sändningsplikt på dessa kanaler eftersom de tillhör så kallat ”Public Service”.

Kontakta ComHem supporten för mer info. Se här: www.comhem.se

;

;

;

;

;