Många paket i jul?

Inga problem!

Många paket i jul?

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen har liksom tidigare jular beställt extra containrar för kartonger och omslagspapper. De extra containrarna står vid sidan om skjulet på ”mellangården”.

Extra containrar för omslagspapper och kartonger.

 

Kommentera