Planerat underhåll: Ombyggnad av fjärrvärmecentralen

Ombyggnad av fjärrvärmecentralen

Under hösten 2018 kommer bostadsrättsföreningen att modernisera fjärrvärmecentralen. Ombyggnaden är beräknad att ske under veckorna 40 – 41 (1 – 12 oktober) men både före och efter kommer hantverkare att röra sig i fastigheten.

Boende på adresserna N Skolgatan 7 och N Skolgatan 9 kommer att beröras av ljud och rörelser i källare och trapphus. Hela föreningen kommer att beröras av både vatten- och värmeavstängningar.

Styrelsen kommer att meddela de exakta tidpunkterna för dessa händelser.

Trådlös rumstempgivare – liten och behändig

I samband med moderniseringen av fjärrvärmecentralen kommer också nya temperaturgivare att sättas upp i tretton olika lägenheter. De tretton olika lägenheterna är valda utifrån var de är belägna i relation till centralen och rördragningen i området. Idag har Brf Örnen endast utegivare men dagens moderna fjärrvärmeanläggningar kompletteras med innegivare för bättre balans. Temperaturgivarna är trådlösa. (De tretton berörda lägenhetsinnehavarna är meddelade.)

Huvudansvarig för ombyggnaden av värmecentralen är E.ON Energilösningar Sverige AB.

Lämna ett svar