Extra föreningsstämma

Brf Örnens ordförande klubba

Kort rapport från den extra föreningsstämman i juni 2017 (stadgejustering)

Inför årets föreningsstämma hade styrelsen föreslagit justeringar i våra stadgar för att anpassa dem till en förändrad lagstiftning på bostadsrättsområdet. För att kunna genomföra stadgeändringar krävs beslut av två föreningsstämmor, därav denna extra stämma den 8 juni 2017. Beslutet på föreningsstämman den 20 april var enhälligt och så var det även på denna extrastämma.

De stadgeparagrafer som justerades är §§ 8, 16, 18, 30 och 34 och handlar bland annat om

  • Årsavgift och beräkning
  • Kallelse till föreningsstämma
  • Ombud och biträde
  • Styrelsens åligganden
  • Revisionsberättelsen

Eftersom lagstiftningen kräver längre förberedelsetider inför den årliga föreningsstämman kommer de framtida stämmorna troligtvis att få flyttas fram någon månad i almanackan.

Den extra föreningsstämman gick snabbt och smidigt (tog bara tjugo minuter) och Eva Glimhed svingade som vanligt ordförandeklubban elegant och effektivt. Det är dock litet synd, att bara tretton röstberättigade deltagare var med på extrastämman.

 

Lämna ett svar