EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA i JUNI 2017

Brf Örnens ordförande klubba

Extra föreningsstämma torsdagen den 8 juni 2017, kl 19:00

Plats är i styrelserummet med ingång från Norra Skolgatan 9, i källaren. Du kan komma från gården eller från gatan.

Styrelsen har föreslagit att föreningen justerar vissa paragrafer i föreningens stadgar.

För detta krävs beslut av två föreningsstämmor. I samband med den ordinarie föreningsstämman den 20 april togs det första beslutet kring stadgejusteringarna. Beslutet var enhälligt positivt till att anta de föreslagna stadgejusteringarna.

Läs dagordningen och ändringsförslagen i de bifogade PDF-filerna.

Besked om deltagande lämnas till styrelsen senast den 6 juni, i styrelsens brevlåda eller på föreningens e-postadress.

Extra Stamma 2017

Stadgeandringar 2017_1

 

Lämna ett svar