AVGIFT I SAMBAND MED ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen har beslutat att fr.o.m. februari 2016 ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av lägenhet.

Avgiften för 2016 uppgår till 10 % av gällande prisbasbelopp 44 300 kronor, vilket innebär en årlig avgift om 4 430 kronor eller 369 kronor per påbörjad kalendermånad.

Avgiften betalas av bostadsrättshavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Mer om avgiften går att läsa i bostadsrättsföreningens nya stadgar § 9, vilka registrerades av Bolagsverket 2016-01-08.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Brf Örnens stadgar

Blankett för andrahandsuthyrning

Lämna ett svar