Nedsatt avgift med mera

Din bostadsrätt – nedsatt avgift?

Det finns en fråga som med jämna eller ojämna mellanrum brukar ställas till styrelsen i Brf Örnen och andra bostadsrättsföreningar också. Frågan ställs oftast, när föreningen bedriver någon form av renovering eller underhållsarbete. Det är delägare som är berörda av det pågående arbetet och som undrar, om de kan kräva en lägre månadsavgift under tiden som arbetet pågår.

Föreningen Bostadsrätternas experter svarar på en sådan fråga från en delägare i en bostadsrätt, där en omfattande fasadrenovering pågår. (Din Bostadsrätt, #3.2015)

”En vanlig fasadrenovering tillhör ju sådant underhållsarbete som ibland måste göras i en fastighet. I en bostadsrätt betalar ni till er själva och då utgår ingen avgiftssänkning för denna typ av arbete. Det skulle kunna vara en annan sak om föreningen hade struntat i sitt ansvar som fastighetsägare och orsakat en skada följt av att /delägaren/ inte hade kunnat använda lägenheten på ett vanligt sätt.”

Med andra ord är det meningslöst att förvänta sig en avgiftsreducering när föreningen ordentligt sköter om sina fastigheter. Läget blir allvarligt först, om en bostadsrättsförening låter bli att underhålla och vid behov renovera den egna fastigheten!

Kommer du ihåg målningen av plåttaken häromåret?

 

Din bostadsrätt – får stämman ta beslut om avgifterna?

I tidskriften Din Bostadsrätt ställs frågan om en styrelse ute i landet som har beslutat att höja avgiften i föreningen. Delägaren skriver: ”Detta /avgiftshöjningen/ påverkar min ekonomi. Varför får inte föreningsstämman besluta om avgifter?”

Svaret på frågan är: ”Stämman har utsett en styrelse som ska ta hand om den löpande skötseln av huset och föreningen under verksamhetsåret. I detta ingår att styrelsen planerar verksamheten, ser vad som behöver göras och lägger en budget. Som en följd av uppdraget är det också styrelsen som beslutar om avgifterna.” (Din Bostadsrätt #4 2015)

 

 

Lämna ett svar